RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

судимся с филиалом


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Теги: филиалсудГПК
Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/03/15 12:51  Дон > Rossi    11/03/15 12:45Дерево
Дякую;)

11/03/15 12:45  Rossi > Дон    11/03/15 12:28Дерево
"А подача не в том регионе чревата оплатаой судебного сбора не по тем реквизитам"


ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2013 року N 7
Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України

2.4.
Якщо судовий збір було сплачено за місцем подання позову (заяви, скарги) до господарського суду, а в подальшому матеріали справи було передано в порядку частини першої статті 17 ГПК до іншого господарського суду, то останній не вправі в зв'язку з цим повертати відповідну заяву чи скаргу з посиланням на відсутність належних доказів сплати судового збору, оскільки після порушення провадження у справі приписи статті 63 ГПК застосовуватись не можуть, а визначальним є сам факт надходження суми судового збору до спеціального фонду державного бюджету.

11/03/15 12:28  Дон > Rossi    10/03/15 17:24Дерево
Спасибо, все равно както неоднозначно получается, физ.лицам такая возможность предоставляется по ГПК ст.110 т.е. филиал или головной офис. А юр.лицо действует на угад т.к. на момент подачи искового заявления не может быть 100% уверено в наличии таких полномочий у филиала, т.к. филиал може отказать в предоставлении информации по учредительным документам, положению и полномочиям. А подача не в том регионе чревата оплатаой судебного сбора не по тем реквизитам.

10/03/15 17:24  Rossi > Дон    10/03/15 12:17Дерево
права выбора у истца нет
(суды в зоне АТО не работают, их подсудность перераспределили по другим регионам)

10/03/15 12:49  Дон > Rossi    26/02/13 16:45Дерево
Ст.15 ГПК передбачає, якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Т.е. это исколючает возможность подачи искового по адресу головного предприятия?

10/03/15 12:17  Дон > Rossi    26/02/13 16:45Дерево
Добрый день. Подскажите, а если все таки положением предусмотрена возможность участия филиала в процессе, может ли Истец самостоятельно выбирать суд подачи например юрадрес самого ответчика или адрес филиала, или только можно подавать по адресу филиала? (филиал находится в зоне АТО)

26/02/13 16:54  mfmf > Rossi    26/02/13 16:45Дерево
Позивач - МТСБУ з позовом про відшкодування шкоди в порядку регресу. За клопотанням представника МТСБУ замінили відповідача (фізика) на юрособу, а фізика залучили як третю особу на стороні відповідача. Дякую за відповідь

26/02/13 16:45  Rossi > mfmf    26/02/13 16:02Дерево
Если истцом является юридическое лицо, то суд не имел права заменять ответчика-физика, на ответчика-юрика, т.к. такой спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (зачем вообще истец просил о замене ответчика?). Раз замена ответчика уже произведена, то производство по делу подлежит закрытию. Истцу самостоятельно нужно обращаться в хозяйственный суд с иском к юрлицу.

26/02/13 16:02  mfmf > Rossi    8/08/12 09:11Дерево
в справі, що розглядається районним судом, про відшкодування шкоди замінено неналежного відповідача (фізична особа)на належного (юридична особа). Чи передається така справа за підсудністю до господарського суду

8/08/12 09:11  Rossi > Mark-Don    7/08/12 17:40Дерево
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 грудня 2011 року N 18
Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції

1.7. Відповідно до чинного законодавства, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", юридичні особи для здійснення своїх функцій мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

Коло повноважень відокремленого підрозділу юридичної особи стосовно здійснення у господарському суді повноваження сторони у справі від імені цієї особи визначається установчими документами останньої, положенням про відособлений підрозділ, яке затверджено юридичною особою, або довіреністю, виданою нею ж у встановленому порядку керівникові цього підрозділу. При цьому слід мати на увазі, що стороною у справі є юридична особа, від імені якої діє відособлений підрозділ, і рішення приймається саме стосовно підприємства чи організації - юридичної особи, але в особі її відокремленого підрозділу, наприклад: "Стягнути з підприємства "А" в особі його відокремленого підрозділу - філії N 1 на користь організації "Б" в особі її Н-ської філії таку-то суму".

Якщо відокремлений підрозділ уповноважений звертатися до господарського суду з позовом від імені юридичної особи, то таке ж право має прокурор за місцезнаходженням цього підрозділу.

7/08/12 19:42  Dima_3055 > злобный истец    21/03/08 10:15Дерево
Обсуждать здесь нечего. Учите матчасть как говорится. Филиал не является субъектом хозяйствования. Исковое может подаваться только на юрлицо. А предмет и основания иска в зависимости от имеющихся документов.

7/08/12 17:40  Mark-DonОтправить письмо > Rossi    7/08/12 17:02Дерево
"Юрлицо может участвовать в деле через свой филиал" - осмелюсь возразить - нет, не может.
Юрлицо действует в суде через своего представителя, которым может быть любое лицо, в том числе сотрудник филиала, имеющий на это соответствующие полномочия, но уж точно не сам филиал.

7/08/12 17:02  Rossi > deneko    6/08/12 15:35Дерево
Юрлицо может участвовать в деле через свой филиал, но будущее решение будет касаться юрлица как такового (например, если с юрлица взыскан долг, то здесь не будет привязки к какому-то отдельному филиалу - долг будет взыскиваться за счет всего имущества юрлица).

6/08/12 15:35  deneko > Rossi    1/04/09 14:46Дерево
Михаил, как Вы думаете, может ли быть стороной по делу юридическое лицо в лице филиала?

1/04/09 15:14  Юр+ > Rossi    1/04/09 14:21Дерево
спасибо

1/04/09 14:46  Rossi > Murad    1/04/09 14:32Дерево
Нет, не шучу. Ответчиком как стороной по делу может быть только юридическое или физическое (СПД) лицо. Филиал ни тем, ни другим не является.

1/04/09 14:32  MuradОтправить письмо > Rossi    1/04/09 14:20Дерево
Михаил, шутите что ли... :))

1/04/09 14:21  Rossi > Юр+    31/03/09 10:12Дерево
правы

1/04/09 14:20  Rossi > Murad    30/03/09 17:21Дерево
филиал не может быть ответчиком

31/03/09 17:12  Юр+ > rvvrvv    26/03/08 10:15Дерево
;) варианты ответов:
1. не правильно задаю вопросы к обсуждению
2. в то время когда задан вопрос отсутствуют компетентные форумчане
3. ваш вариант ответа

31/03/09 17:10  Юр+ > Rossi    24/03/08 18:54Дерево
тогда давайте обсудим другой вопрос ;), правда не по этой теме:
- Почему во многих моих вопросах не участвуют участники форума????

31/03/09 16:34  Юр+ > Rossi    24/03/08 18:54Дерево
отзовитесь! Выскажите свое мнение или поделитесь своей практикой ;)

31/03/09 10:12  Юр+ > Rossi    24/03/08 18:54Дерево
Добрый день!
я собираюсь подать в суд на банк, но по месту нахождения филиала банка, в котором обслуживалась наша компания ...
Покритикуйте если я не права ;)

30/03/09 17:36  Юр+ > Murad    30/03/09 17:21Дерево
основывалась на :
1) ч.4 ст. 15 ХПК
2) филиал ближе :)

30/03/09 17:21  MuradОтправить письмо > Юр+    30/03/09 16:47Дерево
а чому не поставити відповідачем одразу головне управління, а філію?
в чому проблема?

30/03/09 16:47  Юр+ > Murad    30/03/09 16:34Дерево
в договоре выступает Банк, в лице руководителя филиала, печать филиала

30/03/09 16:34  MuradОтправить письмо > Юр+    30/03/09 15:28Дерево
В договорі стороною хто виступає? філія?

30/03/09 15:28  Юр+ > rvvrvv    26/03/08 10:15Дерево
Добрый день!
а я собираюсь подать в суд на банк, но по месту нахождения ответчика- филиала банка ...
Покритикуйте если я не права ;)

26/03/08 10:15  rvvrvvОтправить письмо > Murad    25/03/08 10:35Дерево
Я сам удивился, что номера нет. Взял в лиге из установленной версии,т.о. ссылку не могу дать.

25/03/08 15:18  strannik > Rossi    24/03/08 18:54Дерево
Прошу обратить внимание, что речь идет в ст. 28 о ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, а не о территориальной подсудности. Естественно, что представитель в судебном заседании должен быть с доверенностью от юр.лица, а если филиалу предоставлено такое право - может быть доверенность с печатью филиала и подписью уполномоченного на то лица. Только это имелось в виду, что никак не влияет на тер. подсудность.

25/03/08 10:35  MuradОтправить письмо > rvvrvv    24/03/08 18:07Дерево
щось я не можу знайти вказану Вами постанову ВСУ. номер у неї є? можливо помилка в даті?
якщо можете скиньте ссилку будь-ласка

24/03/08 18:54  Rossi > злобный истец    21/03/08 10:15Дерево
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.12.2007 р. N 01-8/973

Господарські суди України


Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права

7. Відособлений підрозділ юридичної особи може здійснювати повноваження сторони або третьої особи у справі від імені юридичної особи лише за умови, якщо таке право надано йому установчими або іншими документами.

Відповідачем і третьою особою в розглянутій господарським судом справі було визначено філії організацій - юридичних осіб.

Згідно ж з частиною четвертою статті 28 ГПК повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.

Господарським судом не було перевірено, чи надано згаданим філіям право здійснювати повноваження відповідно сторони та третьої особи в судовому процесі, і якщо надано, то згідно з якими документами.

Наведене стало однією з причин скасування судового рішення зі справи та передачі останньої на новий розгляд.

24/03/08 18:23  DraftОтправить письмо > злобный истец    21/03/08 10:15Дерево
Что конкретно указано относительно полномочий на заключение договоров?

24/03/08 18:07  rvvrvvОтправить письмо > Murad    24/03/08 17:33Дерево
о полномочиях филиала в суде - ничего не указано,
Проще обжаловать в апелляцию, чем ездить за 500 км

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
СУДОВА ПАЛАТА У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2006 року

Верховний Суд України, розглянувши касаційну скаргу ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез" на постанову Вищого господарського суду України від 19 вересня 2006 р. у справі за позовом ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез" до дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - Компанія) в особі філії Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" про визнання договору недійсним, встановив:

У квітні 2005 р. ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез" звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Компанії про визнання недійсним договору транспортування природного газу від 2 квітня 1999 р. N 293ДП-Д-4-292 (далі - договір N 293).

Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що договір N 293 суперечить вимогам ст. 358 ЦК, наказу Компанії "Про порядок реалізації, ціни і тарифи на транспортування природного газу" від 3 лютого 1999 р., затвердженого наказом Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 10 квітня 1995 р. N 42.

Відповідач позов заперечував і зазначив, що договір N 293 відповідає вимогам чинного законодавства.

Справа розглядалася судами неодноразово.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 12 квітня 2006 р., залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 25 травня 2006 р. та постановою Вищого господарського суду України від 19 вересня 2006 р. справу передано за підсудністю до господарського суду Донецької області. Ухвалені рішення мотивовані тим, що Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" є відособленим підрозділом, який представляє юридичну особу - дочірню компанію "Укртрансгаз", тому згідно з правилами ч. 4 ст. 15 ГПК господарська справа повинна розглядатись за місцеперебуванням відособленого підрозділу.

2 листопада 2006 р. Верховним Судом України за касаційною скаргою ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез" порушено касаційне провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 19 вересня 2006 р. Скарга мотивується неоднаковим застосуванням Вищим господарським судом України того самого положення закону в аналогічних справах та неправильним застосуванням норм процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши матеріали справи Судова палата вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню на таких підставах.

Господарськими судами встановлено, що Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" (далі - Управління) є філією Компанії.

Діяльність Управління врегульована Положенням про Управління, затвердженим 15 грудня 1998 р. Компанією.

Управління не є юридичною особою (п. 1.3). За довіреністю Компанії та в межах своєї компетенції укладає договори (угоди, контракти) відповідно до головних завдань Управління, а директор за довіреністю здійснює дії від імені Компанії (пункти 5.1, 5.2).

Предметом позову є визнання недійсним договору N 293ДП-Д-4-292 від 30 грудня 1998 р., укладеного між Компанією в особі філії Управління (виконавцем) та позивачем на транспортування природного газу.

Згідно з ч. 2 ст. 15 ГПК справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцеперебуванням сторони, зобов'язаної за договором на користь іншої сторони здійснити певні дії. Коли юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ (п. 4 цієї статті), територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин 1 - 3 цієї статті залежно від місцеперебуванням відособленого підрозділу.

Судами встановлено, що договір N 293 на підставі довіреності від 30 грудня 1998 р. N 2-59-ЯМ, підписано директором та скріплено печаткою Управління.

Таким чином, господарські суди дійшли законного й обґрунтованого висновку щодо підсудності господарської справи господарському суду Донецької області за місцеперебуванням відособленого підрозділу Компанії.

За таких обставин касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а законна і обґрунтована постанова касаційного суду - без змін.

Керуючись статтями 11117 - 11119 ГПК, Верховний Суд України постановив:

Касаційну скаргу ВАТ "Лисичанськнафтооргсинтез" залишити без задоволення.

Постанову Вищого господарського суду України від 19 вересня 2006 р. залишити без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

____________

 

Надруковано:
"Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах",
N 5 - 6, 2007 р.

 

24/03/08 17:33  MuradОтправить письмо > rvvrvv    24/03/08 17:23Дерево
п.4 Розяснення Вищого арбітражного суду України від 28.07.94 №02-5/492 "Про участь у судовому процесі відособлених підрозділів юридичних осіб"

24/03/08 17:23  rvvrvvОтправить письмо > Murad    24/03/08 17:12Дерево
Я про таке не знаю. Може суддя трішки знущається. Справа в тому, що філія може здійснювати від імені ю.о. певні дії, проте не уявляю як вона може здійснювати представництво в суді. Лише фізична особа може здійснювати такі функції, але уповноважити її зможе знов таки не філія а сама юридична особа. Проте може існує судова практика іншого змісту?

24/03/08 17:12  MuradОтправить письмо > rvvrvv    24/03/08 16:54Дерево
а якщо в Положенні не передбачено, що філія може представляти ю.о. в суді? то, що тоді?

24/03/08 16:54  rvvrvvОтправить письмо > злобный истец    21/03/08 12:05Дерево
Предприятие в лице филиала?. Филиал является лицом?
Подавайте именно к предприятию, но по месту нахождения филиала. Территориальную подсудность обосновывайте отношениями, которые осуществлялись через флиал.

Была практика. Привлекли(надо сказать безосновательно) страховую компанию в качестве соответчика по месту нахождения ее филиала. Расчет - дело будем здесь рассматривать, а взыщут с кого-надо. Результат - со страховой тоже поимели)

21/03/08 14:21  MuradОтправить письмо > злобный истец    21/03/08 12:05Дерево
звичайно, що не хочеться кататись, а що робити?
насправді відповідь дуже проста:
якщо відокремленому підрозділу надано право представляти юр.ос. в господарському суді то суд розгляне справу, якщо такі повноваження не передбачені Положенням то позовні матеріали або справа надсилається за підсудністю до госп. суду за місцезнаходж. ю.о.

21/03/08 12:05  злобный истец > Murad    21/03/08 11:15Дерево
У нас ответчик и так юр.лицо. Вопрос только о территориальной подсудности... Не хочется кататься в суд за 500 км.

21/03/08 11:15  MuradОтправить письмо > злобный истец    21/03/08 10:57Дерево
змінюйте відповідача або Вам повернуть позовну заяву

21/03/08 11:13  MuradОтправить письмо > злобный истец    21/03/08 10:57Дерево
якщо в Положенні не передбачено, то філія не може представляти в господарському суді.
ч.3ст.95 ЦКУ філія не є юр.ос., а отже не може бути відповідачем. порушення ст.1 ГПК

21/03/08 10:57  злобный истец > Awapuhi    21/03/08 10:28Дерево
А если этот вопрос опущен в Положении?
По идее, если производство уже открыто, то Положение надо истребовать у Предприятия, у нас его требовать бесполезно, его у нас нет...

21/03/08 10:28  Awapuhi > злобный истец    21/03/08 10:15Дерево
"Означает ли слово "представляє" в ст. 15 ГПК, что в положении о филиале д.б. отдельно прописано представительство в суде?"(с)

підрозділ має бути уповноваженим, щоб представляти юр.особу в суді.
наявність/відсутність таких повноважень визначається Положенням про філію/підрозділ юр.особи.

якщо таких повноважень йому не надано - в Положенні вказується, наприклад: "філія не може бути позивачем або відповідачем у суді..."

21/03/08 10:15  злобный истец   Дерево
Был заключён договор с филиалом в г. Х предприятия, которое находится в г. Н.
Филиал задолжал денег. Мы обратились в хоз.суд, естественно, по месту нахождения филиала, ответчиком указали "Предприятие в лице Филиала".
Судья начал требовать подтверждения от нас, что филиал уполномочен представлять интересы предприятия в суде. При заключении договора Филиал показал нам Положение, на основании которого они действуют, но дал нам того его первую страничку, где отдельно такого полномочия, как представлять интересы Предприятия в суде, не прописано.

ч.4 ст. 15 ГПК:
Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Правомерно ли требование судьи? Означает ли слово "представляє" в ст. 15 ГПК, что в положении о филиале д.б. отдельно прописано представительство в суде?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100