RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Причина та пiдстава анулювання свiдоцтва платника ПДВ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/05/08 18:00  Verum > Вопрошающиййй    4/04/08 13:47Дерево
По этой ссылке выводит тоже самое, но с расшифровкой: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Індивідуальний податковий номер платника податку : 13644354
Номер свідоцтва: 12848805
Назва або прізвище ім'я та по батькові : ПП "ВОВА"
Дата анулювання свідоцтва : 28.02.2002
Причина анулювання свідоцтва : РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

10/04/08 19:28  Tais > Шкут    10/04/08 16:49Дерево
Текст есть и в Лиге, и на сайте ВРУ. После этого постановления дела решаются именно так. (Надеюсь, практика пока не поменялась.... :)))


ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2006 року

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Кривенка В. В., суддів: Гусака М. Б., Маринченка В. Л., Мушинського М. М., Самсіна І. Л., розглянувши у порядку письмового провадження скаргу ТОВ "К." про перегляд за винятковими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду від 05.04.2006 у справі за позовом ТОВ "К." до Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Севастополя про визнання недійсним рішення, встановила:

У травні 2005 року ТОВ "К." звернулось до суду з позовом про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Севастополя від 25 квітня 2005 року N *, яким позивачу визначено суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 95806,5 грн., у тому числі: основний платіж - 63871 грн., штрафні санкції - 31935,5 грн.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що оскаржуване рішення є законним і обгрунтованим.

Рішенням господарського суду м. Севастополя від 05.08.2005, залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 11.10.2005, у позові відмовлено.

В обгрунтування судових рішень зроблено посилання на те, що, оскільки суми податку на додану вартість, включені позивачем до складу податкового кредиту, не відповідають фактичним податковим зобов'язанням платників податку - контрагентів позивача, надані позивачем на підтвердження позовних вимог податкові накладні не можуть бути свідченням права на податковий кредит.

Ухвалою ВАС від 05.04.2006 зазначені судові рішення залишені без змін з тих самих підстав.

У скарзі ТОВ "К." до ВС поставлено питання про перегляд за винятковими обставинами та скасування вищенаведених судових рішень і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. В обгрунтування скарги зроблено посилання на порушення норм матеріального права, неоднакове застосування судами касаційної інстанції ст. 7 Закону "Про податок на додану вартість" та наведено постанови касаційного суду, в яких по-іншому застосована одна і та ж норма права.

Скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

ВАС, залишаючи без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій, виходив з того, що включення позивачем до податкового кредиту сум податку на додану вартість, підтверджених податковими накладними контрагентів позивача - постачальників продукції, які не платили податки і місцезнаходження яких не встановлено або установчі документи яких визнані недійсними в судовому порядку, є неправомірним.

Разом з тим з обгрунтованістю такого висновку погодитись не можна.

Відповідно до пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону "Про податок на додану вартість" (в редакції до 25 березня 2005 року) податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких належить до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Не дозволяється включення до податкового кредиту, згідно з пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону, будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів у оплату вартості таких робіт (послуг) (редакція до 25 березня 2005 року).

Судами встановлено, що позивачем на підтвердження обгрунтованості віднесення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість у I кварталі 2002 року - I кварталі 2003 року були надані податкові накладні, які не мали недоліків та порядок заповнення яких відповідав встановленому чинним законодавством.

Помилковим є висновок судів про непідтвердження позивачем права на податковий кредит з огляду на визнання рішенням суду недійсними установчих документів двох контрагентів позивача вже після здійснення господарських операцій, за якими ними були видані податкові накладні, та фактичну несплату податку до бюджету іншими контрагентами позивача.

Визнання недійсними установчих документів юридичної особи та подальше анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість саме по собі не тягнуло за собою недійсність всіх угод, укладених з моменту державної реєстрації такої особи і до моменту виключення з державного реєстру, та не позбавляло правового значення виданих за такими господарськими операціями податкових накладних.

Судами не спростовані доводи позивача про те, що на момент здійснення господарських операцій обгрунтованість віднесення позивачем до податкового кредиту, сум податку на додану вартість за якими не визнала податкова інспекція, продавці були в Єдиному державному реєстрі, а також мали свідоцтво про реєстрацію платником податку на додану вартість.

За таких обставин покупець не може нести відповідальність як за несплату податків продавцями, так і за можливу недостовірність відомостей про них, включених до Єдиного державного реєстру, за умови необізнаності покупця щодо такої.

Чинним на момент розгляду справи Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" було встановлено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними (ч. 1, ч. 2 ст. 18 Закону).

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 Закону "Про податок на додану вартість" платник податку - особа, яка згідно з цим Законом зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України.

Платники податку, визначені у пп. "а", "в", "г", "д" п. 10.1 ст. 10, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету відповідно до закону (п. 10.2 ст. 10 Закону).

Таким чином, як випливає з вищенаведеного, сама по собі несплата податку продавцем (у тому числі у разі ухилення від сплати) при фактичному здійсненні господарської операції не впливає на податковий кредит покупця та суму бюджетного відшкодування.

Стаття 19 Конституції встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, податкові органи не можуть нараховувати податок на додану вартість та накладати штрафні санкції на покупця при несплаті цього податку продавцем, оскільки чинне законодавство не встановлює підстав для такого нарахування та накладення штрафних санкцій.

Враховуючи те, що фактичні обставини встановлено судовими інстанціями повно та правильно, проте неправильно застосовано норми матеріального права, ухвалені в справі судові рішення підлягають скасуванню, а колегія суддів постановляє нове рішення про задоволення позовних вимог.

Керуючись статтями 241 - 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати постановила:

Скаргу ТОВ "К." задовольнити.

Ухвалу ВАС від 05.04.2006, постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 11.10.2005 та рішення господарського суду м. Севастополя від 05.08.2005 року скасувати, а позовні вимоги задовольнити: визнати недійсним податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Севастополя від 25 квітня 2005 року N *.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого п. 2 ст. 237 Кодексу адміністративного судочинства.

____________Надруковано:
"Закон & Бізнес",
N 47, 25 листопада - 1 грудня 2006 р.10/04/08 16:49  ШкутОтправить письмо > Tais    4/04/08 14:52Дерево
Добрый день,
а можно получить полный текст Постановления на почту?ПОЖАЛУЙСТА :)
irenka82@ukr.net

4/04/08 14:59  Tais > Вопрошающиййй    4/04/08 13:42Дерево
Положення про реєстр платників податку на додану вартість, затв. наказом ДПА України № 79 від 01.03.2000 р., зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 р. за N 208/4429

4/04/08 14:56  Маклауд > Вопрошающиййй    4/04/08 13:47Дерево
тоже задавался таким вопросом()......ответ так и не получил. Это какая-то внутренняя инструкция у налоговиков, по ней и шифруют причины и основания анулирования св-ва

4/04/08 14:52  Tais > Вопрошающиййй    4/04/08 13:42Дерево
Уже не страдают :)

СУДОВА ПАЛАТА В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.09.2006
Помилковим є висновок судів про не підтвердження позивачем
права на податковий кредит з огляду на визнання рішенням суду
недійсними установчих документів двох контрагентів позивача вже
після здійснення господарських операцій, за якими ними були видані
податкові накладні, та фактичну несплату податку до бюджету іншими
контрагентами позивача.

Визнання недійсними установчих документів юридичної особи та
подальше анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість
саме по собі не тягнуло за собою недійсність всіх угод, укладених
з моменту державної реєстрації такої особи і до моменту виключення
з державного реєстру, та не позбавляло правового значення виданих
за такими господарськими операціями податкових накладних.


4/04/08 13:47  Вопрошающиййй > Вопрошающиййй    4/04/08 13:42Дерево
вот например, ищем среди анулированных юриков слово "вова"

Результати пошуку
Iндивiдуальний податковий номер 136443509150
Iндивiдуальний податковий код 13644354
Найменування або прiзвище, i`мя по батьковi ПП "ВОВА"
Номер свiдоцтва 12848805
Дата анулювання свідоцтва 28.02.2002
Причина анулювання свiдоцтва 7
Пiдстава анулювання свiдоцтва 20

Что означают цифры 7 и 20?

ЗЫ все персонажи выдуманные, любое совпадение с реальными людьми с именем Вова и ПП "Вова" случайно, гггггг)))))

4/04/08 13:42  Вопрошающиййй   Дерево
Участились случаи анулирования свидетельств плательщиков НДС самостоятельно налоговой без уведомления либо с ненадлежащим уведомлением плательщика. Самое грусное что в результате страдают не о чем не подозревающие контрагенты плательщика.
Подскажите пожалуйста, какие есть причины и основания у налоговой для таких действий.
Как расшифровываются коды с сайта ГНАУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100