RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Административный и хозяйственный договор, различия


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
27/06/08 11:47  BizzОтправить письмо > Bizz    6/04/08 19:15Дерево
Судья не посчитал договор административным. Нашел ещё разъяснение ВХСУ від 18.03.2008 р. N 01-8/164. речь идёт как раз о таких договорах

Правда, что оно есть, что его нет, разницы никакой, так как суд своей позиции чётко не выразил:


8. Чи підвідомчі господарським судам справи зі спорів за позовами автомобільних перевізників до органів місцевого самоврядування та розпорядників бюджетних коштів про стягнення заборгованості зі сплати компенсації втрат автомобільному перевізникові внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів (статті 7, 11 Закону України "Про автомобільний транспорт")?

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладено обов'язки, зокрема, із забезпечення укладення договору на автобусних маршрутах загального користування з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на відповідних автобусних маршрутах загального користування та забезпечення компенсації втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів.

У вирішенні питання про підвідомчість спорів, пов'язаних з виконанням відповідних договорів, господарським судам необхідно враховувати викладене в пункті 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 N 04-5/120 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", де зазначено, зокрема, що не всі угоди, укладені суб'єктами владних повноважень, їх посадовими чи службовими особами на реалізацію своїх повноважень, відносяться до адміністративних договорів. Зі змісту адміністративного договору вбачається наявність відносин влади і підпорядкування, що відрізняє його від цивільних угод. У разі ж укладання цивільної угоди між суб'єктом владних повноважень і суб'єктом господарської діяльності договірні відносини між сторонами ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності. Тому до адміністративних договорів не відносяться угоди, укладені за правилами Цивільного кодексу України, інших актів цивільного або господарського законодавства.


22/04/08 14:34  BizzОтправить письмо > Bizz    22/04/08 14:22Дерево
Похоже, что и не субъект властных полномочий, у которого договор с субъектом, может обратиться в суд по КАСу. По крайней мере ВХСУ разделяет эти виды споров.


ПРЕЗИДІЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ від 27.06.2007 р. N 04-5/120

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам

5.3. З огляду на викладене до компетенції господарських судів не відноситься розгляд справ у спорах:

в) між суб'єктами владних повноважень з приводу їхньої компетенції у сфері управління;

г) з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

22/04/08 14:22  BizzОтправить письмо > Bizz    6/04/08 19:15Дерево
Ну вот опять из этой же темы. Как трактовать п. 3 ч. 1 ст. 17 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

Суд рассматривает "спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів" только между субъектами властных полномочий или в суд на по этому оснвованию может обратится и не субъект властных полномочий у которого договор с субъектом?

6/04/08 19:15  BizzОтправить письмо > Ofelia    6/04/08 16:11Дерево
Я встречал в литературе, что договоры госорганов, местного самоуправления с другими лицами-неорганами, например, в сфере социальных услуг (ЗУ О соц услугах") рассматриваются как административные. Подозреваю, что здесь схожая ситуация, облгосадминстрации обязаны обеспечивать перевозки на своей территории, это их публичная функция, реализуемая посредством подобных договоров. Мне на самом деле хочется, чтоб он не был админситративным, подождём, что суд скажет. Певрое исковое уже пошло, а потом вдруг осенило,слава богу госпошлина там небольшая оказалась.

6/04/08 16:51  да уж > Ofelia    6/04/08 16:37Дерево
То вона має укласти господарський договір на перевезення та забезпечити його виконання, поєднавши відповідні служби, облаштувавши зупинки і т.ін. Друга сторона договору, як виконуюча перевозку не підпорядкована адміністрації та не зобов"язана укладати такого договору, якщо це не комунальна служба перевезень.

6/04/08 16:37  OfeliaОтправить письмо > да уж    6/04/08 16:18Дерево
функція управління сферою забезпечення перевезень згідно закону про місцеве самоврядування

6/04/08 16:18  да уж > Ofelia    6/04/08 16:11Дерево
А в чому ж тут "суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства"? Керує автобусами? Господарські відносини

6/04/08 16:11  OfeliaОтправить письмо > Bizz    4/04/08 19:48Дерево
ІМХО має місце договір концесії публічної служби, який передбачає делегування місцевою владою функцій по забезпеченню соціального життя. Місцева влада укладає такий договір не за принципом "хочу-не хочу", а в силу неможливості самостійно виконати публічні зобов"язання. Тому, я вважаю, що даний договір є адміністративним.

6/04/08 01:52  никтоОтправить письмо > Bizz    4/04/08 14:23Дерево
п.14 ст. 3 КАСУ административный договор - дву- или многостороннее соглашение, содержание которого составляют права и обязанности сторон, вытекающие из ВЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ функций субъекта властных поломочий, являющегося одной из сторон соглашения.
А как организация перевозок связана с власными функциями. Содержание прав и обязанностей должно прямо следоват из властных управленческих функций.
Считаю, что данный договор является хозяйственным, хотя не уверен.

5/04/08 02:22  Tais > Bizz    4/04/08 19:48Дерево
ст. 648 ЦКУ посмотрите. Есть у Вас предшествующий договору акт органа (включающий обязательные условия предполагаемого договора)? Есть ли ссылка на него в заключенном договоре?

Скорее договор окажется хозяйственным.

5/04/08 00:39  ComandanteОтправить письмо > Bizz    4/04/08 14:23Дерево
Підтримую Baggiod'а - це є господарські відносини , ОДА тут виступає не як суб'єкт владних повноважень, а як господарюючий суб'єкт.
Хоча зі 100%-ою точністю сказати не можу не читавши договір.

5/04/08 00:01  васька туев > Baggiod    4/04/08 14:41Дерево
Кого(что) перевозили?

5/04/08 00:00  васька туев > Bizz    4/04/08 19:48Дерево
Каковы содержание (условия) договора???

Вряд ли это хоз.договор. Разве администрация преследовала цели удовлетворения своих частных интересов....?

4/04/08 19:48  BizzОтправить письмо > Baggiod    4/04/08 14:41Дерево
Шоб я знал, меня б тут не было. Исправлять Вас пока не могу, сам не разобрался до конца. Этот договор заключается в соответсвии со ст. 31 ЗУ "Об автомобильном транспорте". Уж слишком "публичными" мне кажутся отношения, урегулированные в таком договоре.

4/04/08 14:41  Baggiod > Bizz    4/04/08 14:23Дерево
На мою думку, в даному випадку адміністрація не є суб'єктом, що законодавчо уповноважений виконувати владні функції щодо перевізника, а є лише юридичною особою, яка є стороною в договорі на перевезення. Тому, вважаю, що господарський. Якщо не правий виправіть.

4/04/08 14:38  Baggiod > Bizz    4/04/08 14:23Дерево
Поняття "справа адміністративної юрисдикції" визначено у статті 3 КАС України, і під такою справою розуміється переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією з сторін є суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Отже, справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб'єктами стосовно їхніх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб'єктів, а ці суб'єкти відповідно зобов'язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб'єкта

4/04/08 14:23  BizzОтправить письмо   Дерево
Договор между облгосадминистрацией и перевозчиком об организации перевозок на внутриобласном автобусном маршруте общего пользования - это административный или хозяйственный договор?

Вопрос связан с подсудностью этого дела в связи с внесением изменений в такой договор в судебном порядке.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100