RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Адвокат - ФОП?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
24/10/08 09:38  Prav netОтправить письмо > k-dim    23/10/08 22:40Дерево
Спасибо! А как быть со счетами и печатью? В каком соотношении они будут работать. Или сделать только один счёт?

23/10/08 22:40  k-dim > k-dim    23/10/08 22:36Дерево
и вот

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 18.02.2005 р. N IV/9-2-5



Про збереження статусу адвоката при переході на спрощену систему
оподаткування




ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. N IV/9-2





До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення адвокатів
щодо правових наслідків переходу на оподаткування отриманих ними доходів
шляхом сплати єдиного податку (спрощена система оподаткування).
Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі
п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за
необхідне роз'яснити наступне:

Адвокат, здійснюючи адвокатську діяльність, не позбавлений права стати на
облік та отримати свідоцтво про сплату єдиного податку. При цьому жоден
нормативний чи законодавчий акт не зобов'язує адвоката використовувати
печатку із зазначенням "Приватний підприємець" замість "Адвокат" чи
змінювати будь-які інші атрибути адвокатської діяльності на підприємницьку
діяльність. Фактично, адвокат і надалі продовжує займатися адвокатською
діяльністю в тому ж порядку, як і до взяття на облік як платника єдиного
податку; лише оприбуткування доходів та сплату податку адвокат здійснює з
врахуванням положень Указу Президента України від 03.07.98 року N 727 "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва". Крім цього, норми зазначеного Указу поширюються на
адвоката і в тому випадку, коли він має найманих працівників, наприклад,
секретаря, помічника та здійснює пов'язані з цим виплати заробітної плати
і утримання з неї податкових та інших обов'язкових платежів.

Міністерством фінансів України 20.12.2001 р. видано лист N 31-052-3-8/4747
"Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України від 30.09.99 р. N
1240". Вказаним листом Мінфін погоджується з можливістю адвокатів та
адвокатських об'єднань обирати спрощену систему оподаткування для своїх
доходів.

Аналогічним чином можуть бути платниками єдиного податку і адвокатські
об'єднання. Судова практика Верховного Суду України та вищезазначений лист
Міністерства фінансів підтверджують цю обставину.

У випадку обрання адвокатом (адвокатським об'єднанням) спрощеної системи
обліку та звітності, їх правовий статус як адвокатів не змінюється і на
них у повному обсязі поширюються права, обов'язки та гарантії їхньої
адвокатської діяльності, що випливають як з чинного законодавства, так і
Правил адвокатської етики, а також вони несуть дисциплінарну
відповідальність за можливі порушення їх на підставі актів законодавства,
яке регулює адвокатську діяльність.



Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури

С. Ф. Сафулько

23/10/08 22:36  k-dim > k-dim    23/10/08 22:34Дерево
вот еще по этой теме


ЛИСТ від 14.03.2006 р. N 1530/Г/17-0415

Щодо порядку оподаткування доходів від здійснення індивідуальної
адвокатської діяльності
(Витяг)

Пунктом 1.9 статті 1 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про
податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) визначено, що незалежна
професійна діяльність - це діяльність, яка полягає в участі фізичних осіб
у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій
діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів,
зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів,
оцінювачів, інженерів чи архітекторів і помічників зазначених осіб або
осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній
діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи
суб'єктами підприємницької діяльності.

У Законі не міститься спеціального розділу (групи статей), де б тематично
було висвітлено особливості оподаткування доходів осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність, зокрема індивідуальну адвокатську
діяльність.

Виходячи з цього порядок оподаткування доходів осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність, охоплюється загальними нормами Закону, за
винятком випадків, якщо ці особи на законних підставах зареєстровані
суб'єктами підприємницької діяльності.

Підпунктом 1.3 "з" статті 1 Закону доходом з джерелом його походження з
України визначено будь-який дохід, одержаний платником податку або
нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на
території України, зокрема у вигляді доходів від здійснення
підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на
території України.

Що стосується обрання спрощеної системи особами, які здійснюють незалежну
професійну діяльність, то відповідно до Указу Президента України від
03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента
України від 28.06.99 р. N 746/99) (далі - Указ) однією з обов'язкових умов
переходу на спрощену систему є реєстрація у встановленому законом порядку
такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності.

Правові норми щодо здійснення фізичними особами підприємницької діяльності
встановлено, зокрема, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом
України, які набрали чинності з 1 січня 2004 р. Відповідно до статті 50
Цивільного кодексу право на здійснення підприємницької діяльності, яку не
заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.
Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
встановлюється Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює
своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в
порядку, встановленому законом.

Отже, обрання спрощеної системи оподаткування фізичними особами, що
здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема надають юридичні
послуги, є можливим за умови їх державної реєстрації як суб'єктів
підприємницької діяльності.

Заступник Голови С. І. Лекарь

Надруковано:
"Вісник податкової служби України",
N 25 - 26, липень, 2006 р.


23/10/08 22:34  k-dim > Prav net    23/10/08 18:42Дерево
вот решение ВСУ по данному
вопросу
СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

У Х В А Л А

27.11.2003

Право вибору системи оподаткування належить суб'єкту
малого підприємництва. При цьому положення Указу
Президента України "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"
(в редакції від 28 червня 1999 р.) не містять обмежень
щодо застосування спрощеної системи оподаткування для осіб,
які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення
юридичної особи і видом своєї діяльності визначили надання
адвокатських, юридичних послуг

(Витяг)

В. звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати
неправомірними дії начальника Дзержинського відділення
Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції (далі -
МДПІ) щодо відмови у праві застосування спрощеної системи
оподаткування.

Рішенням Чуднівського районного суду Житомирської області від
14 жовтня 2002 р. скаргу В. задоволено.

Апеляційний суд Житомирської області рішенням від 23 січня
2003 р. рішення суду першої інстанції скасував і ухвалив нове: у
задоволенні скарги В. відмовити.

У касаційній скарзі В. просив скасувати рішення суду
апеляційної інстанції як таке, що постановлене з порушенням норм
матеріального та процесуального права, і залишити в силі рішення
суду першої інстанції.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
визнала, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд встановив, що В. є суб'єктом підприємницької діяльності
без створення юридичної особи, котрий перейшов на спрощену систему
оподаткування й отримав 1 квітня 2002 р. свідоцтво про право на
сплату єдиного податку.

Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 р.
N 727/98 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу
Президента України від 28 червня 1999 р. N 746/99 ( 746/99 ) право
вибору системи оподаткування належить суб'єкту малого
підприємництва. При цьому положення цих указів не містять обмежень
щодо застосування спрощеної системи оподаткування для осіб, які є
суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної
особи і видом своєї діяльності визначили надання адвокатських,
юридичних послуг.

Задовольняючи скаргу В., районний суд обгрунтовано виходив з
того, що МДПІ, відмовивши йому у сплаті податків за спрощеною
системою, діяла всупереч чинному законодавству і тим самим
порушила права позивача.

Зазначені факти встановлені судом першої інстанції з
дотриманням процесуальних норм права і грунтуються на нормах
матеріального права.

Враховуючи, що суд першої інстанції повно і правильно
встановив фактичні обставини справи, застосував закон, який
поширюється на зазначені правовідносини, а апеляційний суд
помилково скасував законне й обгрунтоване рішення, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України, керуючись ст. 334 ЦПК
( 1503-06 ), касаційну скаргу В. задовольнила, рішення
Апеляційного суду Житомирської області від 23 січня 2003 р.
скасувала, а рішення Чуднівського районного суду від 14 жовтня
2002 р. залишила в силі.

"Вісник Верховного Суду України",
N 2 (42), 2004 р.





23/10/08 18:42  Prav netОтправить письмо > Prav net    23/10/08 18:36Дерево
Я понимаю, что одназночного решения нет, но было бы интересно обсудить эту ситуацию. Тем более, что темы поднимались полгода назад.

23/10/08 18:36  Prav netОтправить письмо > advokats    11/04/08 22:42Дерево
Нужен совет по оптимальной схеме работы. Собственное мнение: адвокат + СПД. Но здесь интересует порядок возмещение расходов на правовую помощь. Благодарность обсуждается.

11/04/08 22:42  advokatsОтправить письмо > Адвокат-піонер    7/04/08 10:32Дерево
А я год уже работаю в тени, нигде не ригался, как адвокат, с клиентов беру кешем, представительство оформляю доверенностью, в уголовку не лезу... Хотя, глядя на последние тенденции в государстве, видимо придется заполнить форму 5-ОПП, да показывать какие то доходы... Хотя, конечно полная фигня отдавать любимому государству почти половину зароботка.

11/04/08 17:18  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 17:15Дерево
єти оценки суть одинакові должны - что адвокат что АО. Сейчас если говорят о едином, то об аналогии (физик и юрик СПД). Чем адвокат от АО отличается в этом вопросе? Ничем, кроме оборота

11/04/08 17:15  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 17:09Дерево

11/04/08 17:15  idaves > Draft    11/04/08 17:12Дерево
я скользоті не вижу если честно. по моему всё чётко прописано - просто не желают дать юр. оценку и той же ст. 2 (в частности) ЗУ "Про прибыль" и ЗУ "Про НДС" в отношении АО (не адвоката, а АО)

11/04/08 17:12  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 17:09Дерево
счас гляну. суть та же, что и обсуждаем тут - все скользкое, зацепится можно лишь за практику или принятие изменений в законодательство

11/04/08 17:09  idaves > Draft    11/04/08 16:52Дерево
киньте пару линков там где "жевали" тему - почитаю. может там что-то по сути есть

11/04/08 16:52  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 16:36Дерево
Абсурд - это не аргумент, а эмоции. Изложите свою позицию в суде, доведите до вышки и получите положительный результат - это и будет аргументом. Остальное словоблудие, которое, в частности, на этом ресурсе уже жевали-пережевали. Начинать по новому нет смысла. Полезнее наблюдать за парой первопроходцев, которые решили пройти весь путь сей.
ПС Я считаю, что налоговый статус адвоката в законодательстве однозначно неопределен. Поэтому это позволяет делать трактовать и применять как угодно в зависимости от того, какую сторону ты занимаешь. Все правы. Общей практики нет. И неважно она верна или нет, справедлив закон или нет - это закон. Остальное -- для монографий.

11/04/08 16:36  idaves > Draft    11/04/08 16:20Дерево
интересное суждение, как для юриста. а вы убеждены в том что говорите? как быть например с тем что АО регистрируют плательщиком налога на прибыль? плательщиком НДС? почему эти налоги АО должно платить наравне с другими субъектами хозяйствования а вот на единый (при том что полностью соответствует положениям Указа) - права перейти не имеет? ведь в Указе то как раз упор не на то что право на упрощённую систему налогообложения имеет именно "суб'єкт підприємницької дыяльності" (кстати понятие как таковое на сегодняшний день устаревшее), єто итак само собой разумеется. на самом деле главное єто соответствие такого суб'єкта признакам - выручка, кол-во работающих и т.д. Почему при отказе регистрировать АО налоговые органы и суды их поддерживающие руководствуются узким и формальным подходам к формулировке названия, не вникая в саму суть упрощённой системы? Тем более что такой отказ основывается на противоречивых суждениях. ситуация такова: прибыль ты можешь платить - тут ты подходишь как СПД?? читаем ст. 2 ЗУ про прибыль: 2.1. Платниками податку є:
2.1.1. З числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.
Выходит, что регистрируя АО плательщиком этого налога гос-во соглашается что оно осуществл. деятельность направленную на получение прибыли. А отказывая в регистрации на упрощённой системе государство говорит - ваша деятельность не направлена на получение прибыли - вы не СПД - вы не можете быть на едином налоге. - по моему - абсурд. И это только один из аргументов. Приведите достойные контраргументы - возможно будет повод передумать? Аргументы же по поводу - такая практика, так сложилось, никто так не считает - это слабое основание для мнения юриста - любую практику когда-то кто-то сломает и изменит - примеров тому большое множество.

11/04/08 16:20  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 16:18Дерево
На какой позиции? Всегда!
Какая разница какая у меня позиция? Важнее правоприминительная практика. Если адвокат не может быть на ЕН, то почему адвокатское объединение может?

11/04/08 16:18  idaves > Draft    11/04/08 16:15Дерево
конкретно что вы имели ввиду когда написали ".читайте положение об АО". и что я там должен прочитать по поводу сабжа? вообще на какой вы позиции: 1 - АО может быть единщиком, 2 - не может и почему?

11/04/08 16:15  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 16:11Дерево
Что аргументировать?

11/04/08 16:11  idaves > Draft    11/04/08 15:35Дерево
А вы не могли бы аргументировать не пользуясь отсылочными утверждениями. т.е. конкретно указать почему вы так считаете

11/04/08 15:35  DraftОтправить письмо > idaves    11/04/08 13:26Дерево
Читайте положение об адвокатских объединениях. Никакое оно не резонансное. обычное

11/04/08 13:26  idaves > Draft    11/04/08 11:49Дерево
Имхо, решение бредовое. Честно говоря особой логики не увидел. Ну да АО действительно предоставляет ИСКЛЮЧЕТЕЛЬНО юр. услуги, и ничего более, но кто сказал что это не подпадает под понятие "господарськька діяльність"? и ПОТОМ, если в уставе АО будет предусмотрено получение прибыли так что. кроме того хоя суд интересно протрактовал что то что АО я вляется плательщиком налога на прибыль не означает что оно такую прибыль получает - само по себе таковое высказывание является абсурдным, если исходить из положений ЗУ "Про прибыль". Хотелось бы услышать отзывы и мнения по поводу указанной суд практики (в частности по делу АО "Самсон". Ведь на мой взгляд вопрос дейтсвительно является резонансным и требует урегулирования.

11/04/08 13:26  idaves > Draft    11/04/08 11:49Дерево
Имхо, решение бредовое. Честно говоря особой логики не увидел. Ну да АО действительно предоставляет ИСКЛЮЧЕТЕЛЬНО юр. услуги, и ничего более, но кто сказал что это не подпадает под понятие "господарськька діяльність"? и ПОТОМ, если в уставе АО будет предусмотрено получение прибыли так что. кроме того хоя суд интересно протрактовал что то что АО я вляется плательщиком налога на прибыль не означает что оно такую прибыль получает - само по себе требование является абсурдным, если исходить из положений ЗУ "Про прибыль". Хотелось бы услышать отзывы и мнения по поводу указанной суд практики (в частности по делу АО "Самсон". Ведь на мой взгляд вопрос дейтсвительно является резонансным и требует урегулирования.

11/04/08 11:54  В. ТригубОтправить письмо > Draft    11/04/08 11:49Дерево
Спасибо, теперь открыл!

11/04/08 11:51  DraftОтправить письмо > В. Тригуб    11/04/08 11:20Дерево
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34



ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2007р.





№ 28/290-А



за позовом


Адвокатського об'єднання “Самсон”, м. Київ



до


державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва



про


визнання дій незаконними та зобов'язання вчинити дії

Суддя Копитова О.С.

Секретар судового засідання Царук І.О.



За участю представників сторін:

від позивача


Решко С.С., голова об'єднання



від відповідача


Оборський Я.В. (дов. №546/9/10-114 від 20.02.2007), Клєбан О.С. (дов. №2230/10-114 від 21.06.2007)



Розгляд справи здійснюється за правилами Кодексу адміністративного судочинства України відповідно до п. 6 Розділу УІІ Прикінцеві та перехідні положення цього Кодексу.

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 05.07.07 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови



ОБСТАВИНИ СПРАВИ:



Позивач звернувся до господарського суду м. Києва з позовом про визнання незаконною відмови державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва у видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку за ставкою єдиного податку 10% на 2007 рік. При цьому позивач просить зобов'язати відповідача видати свідоцтво про право сплати єдиного податку Адвокатським об'єднанням "Самсон" за ставкою єдиного податку 10 відсотків на 2007 рік, починаючи з 1 січня 2007 року.

11/04/08 11:49  DraftОтправить письмо > В. Тригуб    11/04/08 11:20Дерево

11/04/08 11:20  В. ТригубОтправить письмо > Draft    11/04/08 11:14Дерево
Та пробовал раз 20, не помогло :-(

11/04/08 11:14  DraftОтправить письмо > В. Тригуб    11/04/08 11:09Дерево
Вы попробуйте несколько раз. Это сайт Реестра решений, часто подвисает. Отдельно не копировал

11/04/08 11:09  В. ТригубОтправить письмо > Alex7    11/04/08 09:54Дерево
Добрый день! Тут ВККА приняла разъяснение о совмещении адвокатской и предпринимательской деятельности: "Закон Украины «Об адвокатуре» не содержит специальных положений, связанных с ограничением действия общих норм части 1 статьи 50 Гражданского кодекса Украины о возможности осуществления предпринимательской деятельности физическим лицом с полной гражданской дееспособностью при условии госрегистрации в установленном порядке как предпринимателя. При этом виды деятельности, которые осуществляет физлицо — предприниматель, не могут быть тождественны определенным в статье 5 Закона «Об адвокатской деятельности»" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Полного текста разъяснения не нашел. Последнее предложения цитаты настораживает, особенно учитывая Разъяснение от 18.02.2005 г. № IV/9-2-5.
То Draft: Игорь, не подскажете реквизиты судебного решения, цитировавшегося Вами в параллельной теме? Данная там Вами ссылка у меня не открывается. Спасибо.

11/04/08 09:54  Alex7 > Draft    11/04/08 09:30Дерево
Это я искал "за", вдруг пригодятся. Мое мнение: единый налог - для СПД, а для этого нужно зарегистрироваться как СПД

11/04/08 09:30  DraftОтправить письмо > Alex7    11/04/08 09:24Дерево
а аа вижу... так уже есть и диаметрально противоположные решения

11/04/08 09:29  DraftОтправить письмо > Alex7    11/04/08 09:24Дерево
Это из решения Голосеевского суда?

11/04/08 09:24  Alex7 > idaves    9/04/08 17:27Дерево
Положения Указа Президента об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности не содержат каких-либо ограничений относительно применения упрощенной системы для лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности без создания юридического лица и избравших видом своей деятельности предоставление адвокатских, юридических услуг (определение ВСУ от 27.11.2003 г.). Если адвокатское объединение в процессе своей деятельности выполняет действия, направленные на получение прибыли, можно утверждать, что предусмотренная его уставом деятельность (подпадающая под признаки некоммерческого хозяйствования) приобретает признаки предпринимательской. Следовательно, согласно положениям п. 3 ст. 53 ХКУ применение к такому объединению положений Указа об упрощенной системе и других нормативных актов, регулирующих предпринимательство, является правомерным (постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 15.06.2005 г.)...

9/04/08 18:23  idaves > кроха    9/04/08 17:40Дерево
up

9/04/08 17:40  кроха > Адвокат-піонер    7/04/08 12:33Дерево
Я, как физ лицо - предприниматель второй год подряд (на 2007 и на 2008) получил свидетельство о едином налоге с видом деятельности - адвокатська діяльність (74.11.1)

9/04/08 17:27  idaves > zakovika    9/04/08 17:18Дерево
именно ) адвокатское обьединение , зарегистрированное минюстом, взято на учёт в налоговой в качестве плательщика прибыли и НДС )))а вот на единый не пускают ))) говорят вы не СПД шоб на едином работать ) свидетельство у вас минюстовское - значит нельзя быть единщиком ) и смех и грех)

9/04/08 17:18  zakovikaОтправить письмо > idaves    9/04/08 16:59Дерево
8)Кстати АО это адвокатское объединение?

9/04/08 17:12  zakovikaОтправить письмо > idaves    9/04/08 16:59Дерево

9/04/08 17:11  zakovikaОтправить письмо > idaves    9/04/08 16:59Дерево
Думаю что не может ни НДС, ни единщиком -
а вообще не знаю, у меня его нет.

Киньте клич, авось кто подскажет.

9/04/08 16:59  idaves > zakovika    9/04/08 16:57Дерево
А скажите, можно ли АО зарегистрироваться единщиком? По идее на налоговый учёт взяли, на общую систему взяли - плательщиком НДС зарегили. Подаю на единый - говорят Вы не субэкт предпринимательской деятельности - не можете быть на едином )) по Указу. Я естественно в суд - но апелляция у нас долго дела рассматривает. Так скажите - может у кого то есть хорошая суд практика по таким делам последнего времени? а то то что нашёл датировано ещё 2005-м.

9/04/08 16:57  zakovikaОтправить письмо > Адвокат-піонер    9/04/08 16:47Дерево
)-; Уже зарегистрировался и со следующего квартала перейду.

А не регистрировался, т. к. согласен с мнением, что правовая помощь сродни врачебной.

9/04/08 16:47  Адвокат-піонер > zakovika    7/04/08 18:15Дерево
а чому Ви не захотіли реєструватися ФОПом і переходити на єдиний податок?

7/04/08 18:15  zakovikaОтправить письмо > Адвокат-піонер    7/04/08 17:07Дерево
У юр особы есть аренда и другие валовые расходы, а с дохода согл. З-ну Укр "О налогообложении прибыли предприятий" - 25%

7/04/08 17:07  Адвокат-піонер > zakovika    7/04/08 13:02Дерево
1. Тобто Ви отримуєте заробітну плату?
2. А Юр особа з отриманого прибутку від наданих вами послуг платить який податок?

7/04/08 13:11  ak-eng > zakovika    7/04/08 13:08Дерево
Если всю реальную суму гонорара показывать, то он действительно будет работать за даром.

7/04/08 13:08  zakovikaОтправить письмо > ak-eng    7/04/08 13:05Дерево
:) А адвокат задаром работает?

7/04/08 13:05  ak-eng > zakovika    7/04/08 13:02Дерево
А что в АО возникает - 15%подоходный+пенсионный взнос (какой сейчас там?) 35,2%+2%

7/04/08 13:02  zakovikaОтправить письмо > Адвокат-піонер    7/04/08 12:49Дерево
Юр. услуги через юр. лицо, где я наемный сотрудник (т. к. компенсацию заявлять обычно дороже и себе и клиенту).

Если заявлять компенсацию издержек на правовую помощь, то тогда договор о правовой помощи с адвокатом либо АО+платежки+ходатайство+15%подоходный+пенсионный взнос (какой сейчас там?) 35,2%+2%


7/04/08 12:59  ak-eng > Адвокат-піонер    7/04/08 12:30Дерево
Дійсно цікава інформація! Вирішувати Вам, але таким чином, можна оптимізувати оподаткування вашої діяльності. Дякую.

7/04/08 12:49  Адвокат-піонер > zakovika    7/04/08 12:48Дерево
поділіться, буль-ласка, практичним досвідом?

7/04/08 12:48  zakovikaОтправить письмо > Адвокат-піонер    7/04/08 12:33Дерево
): Нет. Не правильно.

7/04/08 12:33  Адвокат-піонер > zakovika    7/04/08 12:14Дерево
Дякую. Якщо я правильно зрозумів, ви не ставали на облік ні як адвокат, ні реєструвалися як ФОП? Тобто Ви не платите жодниз податків, чи подаєте декларацію, і в ній відображаєте дохід від незалежної професійної діяльності?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100