RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Как быть, если ответчик - юр лицо в Англии?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/04/08 09:46  Мефистофель > Draft    25/04/08 09:43Дерево
В чём Вы видите абсурд в данном случае?

25/04/08 09:44  Мефистофель > Draft    25/04/08 09:42Дерево
а. Прошу прощения.


Додаток:
1. Доказ сплати державного мита (1 примірник - оригінал, 2 примірники – копії).
2. Доказ оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи (1 примірник - оригінал, 2 примірники – копії).
3. Копія даної позовної заяви (2 примірники).
4. Копія заяви Петрова від 11.08.2005р. (3 примірники).
5. Копія заяви Петрова від 11.09.2006р. (3 примірники).
6. Копія заяви Петрова від 31.05.2007р. (3 примірники).
7. Копія опису вкладення у цінний лист від 11.08.05р. (3 примірники).
8. Копія опису вкладення у цінний лист від 01.06.07р. (3 примірники).
9. Копія чеку від 01.06.07р. (3 примірники).
10. Копія Роз’яснення Мінюста України від 27.03.2008р. №Д-10373-37/09 (3 примірники).
11. Копія виписки з історії хвороби від 04.10.2005р. (3 примірники).

25/04/08 09:43  DraftОтправить письмо > Мефистофель    25/04/08 09:41Дерево
Не любой, а абсурдный

25/04/08 09:42  DraftОтправить письмо > Мефистофель    25/04/08 09:40Дерево
Вы не указали тип обращения, не предоставили доказательства его получения и не приложили копии обращений. Иск возвращен для усунення недоликив

25/04/08 09:41  Мефистофель > Draft    25/04/08 09:30Дерево
Вы вообще любой иск о получении моралки за неответ организации считаете бредом?

25/04/08 09:40  Мефистофель > Draft    25/04/08 09:32Дерево
Театр абсурда, когда слушание по основному делу переносится на 1,5 года.
По вашему я должен требовать признать судью психом?
Жалобы на судью ничего не дают. Коррупцию мне не остановить.


По сути - в чём абсурд? Где нарушение законод-ва?

25/04/08 09:32  DraftОтправить письмо > Мефистофель    25/04/08 09:28Дерево
Получив такой иск нормальныя организация защищается признанием писавшего психически неуровновешенным. Это без стеба а практика

25/04/08 09:30  DraftОтправить письмо > Мефистофель    25/04/08 09:25Дерево
Театр абсурда. Тупня. Если бы за подачу подобных исков платили пошлину - быстро бы отбивало охоту

25/04/08 09:28  Мефистофель > Dr2    25/04/08 09:18Дерево
Основное дело ещё не закончено.Просто оно всячески затягивается в рай суде.

Я прекрасно понимаю, что реально взыскать морал.вред возможно и не получится.

Тут несколько иная основная цель - чтобы иностранная организация, получив такой иск - начала дергать Приват. Т.е. подпортить репутацию.

25/04/08 09:25  Мефистофель > Dr2    25/04/08 09:09Дерево
Позовна заява
про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я,
відшкодування моральної шкоди,
визнання бездіяльності незаконною,
поновлення порушеного права

На підставі Закону України «Про звернення громадян» ми звернулися до представництва відповідача (третьої особи) із проханням розглянути наші заяви від 11.08.2005р., 11.09.2006р., 31.05.2007р. та надати на них письмові відповіді. Тобто, зверталися тричі, та на жодне звернення не отримали відповіді. У телефонній розмові представник третьої особи повідомив про те, що представництво не має статусу юридичної особи, тому воно і не має обов’язку відповідати на звернення громадян. Але таке твердження відповідача не засновано на вимогах закону.
Адже дія Закону України «Про звернення громадян» розповсюджується на організацію (преамбула, ст.1), якою є й представництво. Це підтверджує Роз’яснення Міністерства юстиціі України від 27.03.2008р. №Д-10373-37/09, що додається до даного позову.
Додатково необхідно зазначити, що згідно ч.3 ст.117 ГК України діяльність представництв підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.

Статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. «Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання».
Таким чином, представництво відповідача порушило норми Закону України «Про звернення громадян», не надавши позивачу відповіді у встановлений законодавством України термін.
Неправомірною бездіяльністю представництво відповідача заподіяло громадянину Петрову моральну шкоду, наслідком якої стало погіршення стану здоров’я, виникнення захворювання.
Необхідно зазначити, що для Петрова відповідь на його звернення мала надзвичайне значення. Адже звернення містило запитання про життєво важливі для позивача обставини – про прийняття відповідачем (його представництвом) заходів (в межах його можливостей, повноважень), які б сприяли поверненню коштів за депозитним договором (зазначені кошти було зароблено на протязі всього життя позивача і мали бути спрямовані на задоволення життєвих потреб Петрова та його родини, на реалізацію творчих винахідницьких проектів, що стали для нього сенсом життя).
Факт ігнорування представництвом відповідача письмового прохання позивача розглянути його звернення спричинив та продовжує спричиняти глибоку моральну шкоду.
Фізичні та душевні страждання позивача відображаються в наступному:
• в порушенні звичайного життєвого укладу;
• в приниженні честі та гідності;
• в зниженні рівня самооцінки;
• в спадку сил і нехватці життєвої енергії;
• в погіршенні відносин з оточуючими, внаслідок підвищеної нервозності та роздратованості;
• в частих приступах апатії;
• в хвилюваннях та внутрішньому дискомфорті,
• в загальному погіршенні самопочуття і тривалому перебуванні у стані депресії, моральної пригніченості і дискомфорті.

Незаконна бездіяльність представництва відповідача триває майже три роки (перше звернення було направлено представництву відповідача 11.08.05р.). Зазначена обставина є фактором, що значно збільшує рівень моральних страждань.
Згідно ст.280 ЦК України якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.
Протягом тривалої неправомірної бездіяльності представництва відповідача позивач знаходився у стані безперервного нервового напруження, що призвело до погіршення стану його здоров’я. Важко переживаючи байдуже ставлення представництва відповідача до законних прохань громадянина Петрова в позивача виникли систематичні головні та серцеві болі, сталося порушення сну, депресія, підвищення кров’яного тиску. У зв’язку з чим позивач вимушений був неодноразово звертатися до лікаря.
Погіршення стану здоров’я позивача підтверджують відповідні медичні документи, що додаються до даного позову. Так, у виписці з історії хвороби від 04.10.05р. лікарем визначено діагноз - гіпертонічна хвороба. За даних обставин позивач вимушений був витрачати час та гроші на лікування, придбання медикаментів. Тобто, незаконна бездіяльність представництва відповідача спричинила значну шкоду здоров’ю позивача.

Так як моральні страждання виникли з вини та внаслідок неправомірної бездіяльності представництва відповідача, вважаємо, що нанесена позивачу моральна шкода може бути компенсована шляхом виплати відповідачем на користь Петрова 50 000,00 грн., а відшкодування відповідачем шкоди, завданої його представництвом ушкодженням здоров’я позивача, - 10 000,00 грн.

На підставі ч.3 ст.110 ЦПК України позови про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я фізичної особи, можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача.

В зв’язку з вищевикладеним, керуючись преамбулою, ст.1, ст.20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., ст.23, ст.276, 280 ЦК України, ч.3 ст.117 ЦК України, ч.3 ст.110 ЦПК України,

Прошу:
1. Стягнути з відповідача на користь позивача у відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок незаконної бездіяльності представництва відповідача, 50 000,00 грн.
2. Стягнути з відповідача на користь позивача у відшкодування шкоди, завданої представництвом відповідача ушкодженням здоров’я позивача, 10 000,00 грн.
3. Визнати бездіяльність представництва відповідача незаконною.
4. Поновити порушене право позивача - зобов’язати представництво відповідача надати відповідь на звернення громадянина Петрова.
5. Витрати по справі покласти на відповідача.

25/04/08 09:18  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 18:00Дерево
И шо Вы потом собираетесь делать с основным делом?
Реально заставить иностранную организацию может только иностранный суд.И то, если найдет основания.А закон «Об обращениях» английские суды в гробу видали, хотя, не исключено, что получение соответствующей информации может быть защищено местным правом.
Опять же для вывода о компетенции украинского суда также необходимо знать предмет спора.
Потому и задавались такие вопросы.И на них вполне можно было ответить, не вспоминая при этом Приват.
Ну, а в комплексе, я вполне могу предположить, что основное дело проиграно отнюдь не вследствие тотальной коррупции.


25/04/08 09:09  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:39Дерево
Вы полагаете тут подсудность по выбору, а не раздел 10?
И часть 3??? Не, ну 7-ю или 10-ю я бы еще понял.


24/04/08 18:00  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:54Дерево
Где-то с Вами согласен.
НО! К сожалению, с группой ПРИВАТ (приоткрою чуток карты) по другому нельзя! Основное дело - полностью коррумпировано судами.


И приходится пулять такие иски, чтобы иностранная организация подёргала Приват.

24/04/08 17:58  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:54Дерево
Вы считаете норму ЗУ "Об обращениях граждан" - плохом вкусом?

Там напрямую предусмотрена моралка.
Не говорю уже про ГК.

24/04/08 17:54  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:46Дерево
Я считаю єто плохим вкусом и неадекватом - значит в заявах біла написана полная струйня и человеку попросту делать нечего. Слегка перефразируя решение одного российского суда, можно сказать:

Применение правил Гражданского кодекса Украины о возмещении морального вреда означает подмену норм права частными понятиями о справедливости.

24/04/08 17:46  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:44Дерево
И чего вы все так боитесь моралки за неответ?:)

24/04/08 17:45  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:44Дерево
да ладно)
ну пусть без моралки)

24/04/08 17:44  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:39Дерево
Капець. я так и знал... варитесь сами

24/04/08 17:39  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:37Дерево
Только не падайте в обморок, я ещё хочу сбить моралку за неответ:)

24/04/08 17:39  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:37Дерево
В зв’язку з вищевикладеним, керуючись преамбулою ст.1, ст.20 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., ст.23, ст.276, 280 ЦК України, ч.3 ст.117 ЦК України, ч.3 ст.110 ЦПК України,

24/04/08 17:37  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:35Дерево
Не вижу.

24/04/08 17:35  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:34Дерево
Что предъявллять?
Иск?


Я знаю, я сослался на статья в иске.

24/04/08 17:34  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:32Дерево
Основание- не вопрос.Вот Вы же не знаете на основании чего предъявлять.

24/04/08 17:33  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:33Дерево
Да Бог с ней, с почтой.

24/04/08 17:33  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:32Дерево
ок.
т.е. переводить ничего не надо.

24/04/08 17:33  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:32Дерево
Мефісто, ви гальмуєте - причому тут англійська пошта???

24/04/08 17:32  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:32Дерево
На каком интересно основании?

24/04/08 17:32  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:28Дерево
судочинство ведеться українською мовою. це раз. друге. переклад був би потрібен, якби ви вручали повістку по Конвенції напряму іноземному юрику

24/04/08 17:32  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:31Дерево
ну да.
я - суд - укр почта - англ почта - ответчик

24/04/08 17:32  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:28Дерево
Вы полагаете райсуд отправит копию с повесткой в Лондон?! Да ему проще истца послать подальше.

24/04/08 17:31  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:25Дерево
вообще то почта

24/04/08 17:28  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:27Дерево
Всё верно.
Т.е. это будет соответствовать законад-ву Украины?
Ведь это странно, когда иностранное предприятие получит конверт с иском на непонятном языке...

24/04/08 17:28  Dr2 > ОК АКА Олюня    24/04/08 17:27Дерево
А мы о каком Дорчестере?
Запутался что-то я с этим общим правом :))

24/04/08 17:27  Мефистофель > Dr2    24/04/08 17:21Дерево
Владислав.
Я послал абсолютно законный запрос, в рамках ЗУ "Об обращениях граждан".

24/04/08 17:27  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:25Дерево
Но по указанному истцом адресу.Он фантазию проявлять не станет.

24/04/08 17:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Dr2    24/04/08 17:26Дерево
в Лондоне;)

24/04/08 17:26  Dr2 > ОК АКА Олюня    24/04/08 17:24Дерево
А Парк Лейн где?

24/04/08 17:25  Мефистофель > Draft    24/04/08 17:16Дерево
Но иск вручаю не я, а суд!

24/04/08 17:24  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Dr2    24/04/08 16:40Дерево
и на графство не пошлешь;)
все равно Дорчестер в графстве Дорсетшир

24/04/08 17:21  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 17:12Дерево
Я на слово никому не верю.Кстати, есть понятие законного интереса.Или Вы полагаете, что организациям можно посылать все, что в голову придет?

24/04/08 17:16  DraftОтправить письмо > Мефистофель    24/04/08 17:12Дерево
Тогда вручите иск представительству, вернее через представительство а не как третьему лицу

24/04/08 17:12  Мефистофель > Dr2    24/04/08 16:56Дерево
А какой информации не хватает Вам?
Сути обращения физ лица?
Но зачем??
ЗУ "Об обращениях граждан" не разделяет обращения?
можете мне поверить на слово, обращение полностью соответствовало требования закона.

24/04/08 17:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Dr2    24/04/08 16:40Дерево
на Вас не угодишь;)

24/04/08 16:56  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 16:49Дерево
Так а я чо? Вы поблагодарили, ну и я, как воспитанный человек, отозвался.
Конечно конструктива у Вас могло быть и больше

24/04/08 16:49  Мефистофель > Dr2    24/04/08 16:44Дерево
Владислав, я что-то не так сказал (спросил)?

24/04/08 16:44  Dr2 > Мефистофель    24/04/08 16:41Дерево
Всенепременнейше.

24/04/08 16:41  Мефистофель > Dr2    24/04/08 16:40Дерево
Спасибо, мужики...

24/04/08 16:40  Dr2 > ОК АКА Олюня    24/04/08 16:34Дерево
Издеваетесь? Там девица чай предлагает, но он через монитор не наливается :((
И вообще, про Шир я, Про Шир.:))

24/04/08 16:38  DraftОтправить письмо > ОК АКА Олюня    24/04/08 16:34Дерево
ага. он ;))

24/04/08 16:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Dr2    24/04/08 16:28Дерево

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100