RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

налог с физ лица за продажу корпор прав ! Очень нужно


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/05/11 07:53  Дюг > mpower    20/05/11 00:39Дерево
Если говоря о продаже бизнеса Вы хотите сказать "продажа доли в предприятии", то:
1. Да.
2. Ничем.
3. Никаких (см. ответ №1).

20/05/11 00:39  mpower > Дока27    10/07/08 18:12Дерево
Шановні форумчани, підкажіть будь ласка таке питання! Юридична особа, хоче продати бізнес нерезиденту України, статуний капітал підприємства становить 8 млн. грн. Чи можна продати бізнес дешевше ніж сума статуного капіталу, в такому разі, як я розумію у продавця виникає Інвестиційний Збиток?! Чим це загрожує, в плані спілкування з податковими органами?! А також хто і які податки має сплатити?! Дякую!

21/07/08 11:31  MsPase > Polovets    10/07/08 13:54Дерево
Добрый день! Скажите пожалуйста, а как будет происходит налогообложение при купле-продаже корпоративных прав, если покупатель - юр лицо, а продавец - физ лицо?

11/07/08 09:41  Боря1 > Дока27    10/07/08 18:12Дерево
Спасибо, я так и думал. Просто сейчас в работе 2 сделки: 1 - между 2 физ. лицами; 2 - физ. лицо (продавец) и юр. лицо (покупатель).

10/07/08 18:12  Дока27 > Боря1    10/07/08 18:04Дерево
Да такие сделки сопровождаю довольно чпсто. Но ранее Вы писали, что расчёты между физиками. Однако и юр. лицо, покупая корп. права не является налоговым агентом, т.к. не может теоретически знать инвестиционный доход физика.

10/07/08 18:04  Боря1 > Дока27    10/07/08 14:00Дерево
Это точно, у Вас уже были аналогичные сдел, которые Вы сопровождали? А то мы сегодня перечисли предварит. оплату за покупку корпорат. прав по предварительному договору в той сумме, кот. указана в договоре (а она ОЧЕНЬ не маленькая) без удержания налогов.
Спасибо за ответ.

10/07/08 14:00  Дока27 > Боря1    10/07/08 13:09Дерево
Не 5 а 15 (пятнадцать) процентов! Плохо нажал на клавиатуру. В Вашем случае инвестиционного дохода не возникает (он равен=0). У покупателя так же нет никакого налога, т. к. он приобретает корпоративные права, а не получает их безвозмездно (дарение).

10/07/08 13:54  PolovetsОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 15:29Дерево
но суму налога может удержать как налоговый агент юр лицо и потом к декларации предоствавляэтся доказательство уплаты налога

10/07/08 13:52  PolovetsОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 15:29Дерево
А требование нотариуса неправомерное - просто прибыль от операций с корпоративными правами в последующем необходимо отобразить в налоговой декларации за год

10/07/08 13:38  PolovetsОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 15:29Дерево


4.2.13. інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 4.3.3 та 4.3.17 цієї статті;


7.1. Ставка податку становить 15 відсотків від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2-7.3 цієї статті.
7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:
процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок);
процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону;
інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю, відповідно до закону;
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва;
( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

дохід учасника фонду банківського управління;
( Пункт 7.2 статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 )

в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього Закону.
( Пункт 7.2 статті 7 в редакції Закону N 1958-IV від
01.07.2004 )


1.15. Податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.8.1. Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених) платнику податку податковим агентом
8.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 7 цього Закону.
8.1.2. Податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати (перерахування) цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

10/07/08 13:09  Боря1 > Дока27    10/07/08 12:53Дерево
Не совсем понял откуда 5% и что должен заплатить покупатель?
Ну например, стоимость доли продавца (согл. учредит. док-ам, внесено в устав. капитал полностью) - 100 грн., продает покупателю за 100 грн. Согласно п. 9.6 ЗУ "О под. налоге":
1) продавец в следующ. отчетному году подает декларацию в налоговой, прибыль - 0, налоги - 0;
2) покупатель: отчетность - ?, прибыль - ?, налоги - ?

10/07/08 12:53  Дока27 > Боря1    10/07/08 10:36Дерево
Величина налога для продавца корпоративного права - 5% с разницы между кежду ценой приобретения и ценой реализации (это и будет инвестиционный доход). Для участника ООО при учреждении этого ООО цена приобретения - стоимость его доли в уставном капитале. Уплачивается самостоятельно покупателем до 1 апреля следующего года, в котором состоялась продажа. Для покупателя сумма денег за которую он приобрёл корпоративные права будет в дальнейшем учитыватся при отчуждении этих корпоративных прав.

10/07/08 10:36  Боря1 > Боря1    9/07/08 13:01Дерево
Поднимаю вопрос!!!!! Колегии, ау-у-у-у!!!!

9/07/08 13:01  Боря1 > Боря1    9/07/08 12:59Дерево
Если можно,то по пунктам, после заключения договора у нотариуса. Извените за наглость, но очень нужно...

9/07/08 12:59  Боря1 > Дока27    6/06/08 11:44Дерево
Коллеги, извените за возможно глупый вопрос, но прочитав всю ветку так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Какие налоги с продажи корп. прав между физ. лицами? Заключаем договор, размер доли в денежном эквиваленте - несколько млн. грн. Доля продается за номинал. Блин, сумма большая боюсь облажаться. Разъясните с налогами продавца и покупателя, плз? П.9.6.2 ЗУ "О налоге с доход. физ. лиц" не совсем все понял. Сталкиваюсь первый раз.

11/06/08 10:20  неуч2 > Дока27    6/06/08 11:44Дерево
Дока27 и RA-lex спасибо за помощь

6/06/08 11:44  Дока27 > неуч2    5/06/08 16:11Дерево
Для покупателя не возникает никакого инвестиционного дохода. А для продавца - инвестиционный убыток. Но в случае последующей продажи корп. прав у Вашего покупателя цена продаваемого пакета будет =10 000 грн

6/06/08 11:38  RA-lexОтправить письмо > неуч2    5/06/08 16:11Дерево
ИМХО, че-то Вы путаете - у продавца есть инвестиционный убыток на 190 000 грн (т.к. купил корп.права за 200 000, а продал за 10 000). Покупатель ничего не платит при покупке (он будет платить при их продаже, например продает за 50 000, то в годовой доход пойдет = 50 000-10 000=40 000 грн).
по п. 9.6.4 - это отдельный случай: предположим, продавец приобрел корп.права за 200 000, а потом продал их за 140 000 грн, а через полтора месяца вновь купил такой же пакет корп.прав (того же эмитента) за 100 000 грн, то:
- его инвестиционный убыток на 60 000 грн в расчет годового дохода нет принимается;
- для будущего налогообложения стоимость вновь приобретенного пакета все равно будет 140 000, а не 100 000.
ИМХО, сделано это для того, чтобы не уменьшать подобными междуусобными выкупами налогооблагаемый доход физиков по линии инвестактивов.

6/06/08 11:01  неуч2 > vvo    14/05/08 17:10Дерево
?

5/06/08 16:11  неуч2 > vvo    14/05/08 17:10Дерево
в продолжение темы:
физлицо (единственный учасник) продает физлицу корпоративные права (200 000 грн внесенные полностью) за 10 000 грн.
Вопрос: не является ли 190 000 грн. доходом физлица - покупателя?
(что-то никак не пойму - б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ціни проданого пакета. Ведь проданого, а не купленого, или это одно и то же).
Спасибо

16/05/08 10:48  самоучка > Nanazuna    15/05/08 10:33Дерево
Извиняйте, но вынужден не согласится. Закон о НДФЛ не регулирует порядок оформления слелок у нотариуса!!! В нем лишь могут содержаться определенные правила уплаты или расчета налога в СЛУЧАЯХ оформления сделок у нотариуса. И то данные правила расчета и уплаты налога являются общими по отношению к тем правилам расчета и уплаты налога, которые писаны под конкретную ситуацию (например, продажа КП)

16/05/08 10:44  самоучка > jack    14/05/08 18:54Дерево
Вот это верно сказано!!!

15/05/08 12:11  jack > Nanazuna    15/05/08 10:33Дерево
порядок оформления, регулируется законом о нотариате и инструцкий про порядок вчинення нотариальных дий.

15/05/08 11:53  Alex7 > Nanazuna    15/05/08 10:33Дерево
А с чего Вы взяли что корпоративное право, право собственности и другие права - это имущество (недвижимое или движимое)?
Собственником имущество является общество и при передаче корпоративных прав имущество и право собственности на него остается у общества.

15/05/08 10:33  NanazunaОтправить письмо > jack    14/05/08 18:54Дерево
:-) специальная, та которая регулирует порядок оформления договора у нотариуса , а все остальные действия с корпоративными и доход от них п. 9.

14/05/08 18:54  jack > Nanazuna    14/05/08 17:49Дерево
зачем мне тратить время на доказывание вам очевидных вещей? я несколько раз оформлял такие сделки. никаикх проблем. подавали декларацию по истечению года и все. п.9.6 - норма специальная по отношению к ст. 12. и определение корпоративных прав дано в п.9.6. Вроде бы специальная норма имеет преимущество перед общей. это ясно всем, кроме вас и вашего нотариуса-перестраховщика. хотя... я не удивляюсь. тут давеча нотариус пытался обьснить что нельзя выполнить обязательство по оплате, внеся деньги ему на депозит. ну и фиг с ним, пусть продолжает писать доверенности по 100 грн. за штуку, ему наверянка хватит на жизнь.

14/05/08 17:56  NanazunaОтправить письмо > vvo    14/05/08 17:52Дерево
обратила ... учет может он и ведет самостоятельно и даже отдельно от всего но для оформления договора он должен подать ... не подал ... нарушили вдвоем с нотариусом :)

14/05/08 17:53  NanazunaОтправить письмо > Ruslan    14/05/08 17:27Дерево
у нас не стояла задачи заплатить налог не сейчас а позже ... стояла задача заплатить от физ лица со счета юр лица и отразить это в договоре ... так и сделали ... а возмущает меня другое ... подход законодателя изложенный ниже ...

14/05/08 17:52  vvoОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:49Дерево
Обратите внимание на выделенные жирным фрагменты моего сообщения. Ст.12 сама по себе, а п.9.6 сам по себе..

14/05/08 17:49  NanazunaОтправить письмо > jack    14/05/08 17:19Дерево
о-о-о, можете мне поверить прочитала внимательно ... и все же при сделке у нотариуса ясно указано "совершить действия по уплате налога" если Вы сейчас мне докажете что корпоративные права не являются движимым или их продажа отчуждением тогда п.12.5. не будем применять :-)

14/05/08 17:46  NanazunaОтправить письмо > Ruslan    14/05/08 17:18Дерево
:) ах вы мне льстите ... вот я и думаю какие у меня должны быть доводы чтобы это мнение проверяющего (знаю как они "думают" или могут подумать) но ведь вы не станете отрицать формулировка ч.2 ст. 12.5 включает движ имущество и определение ему дано ... вы говорите, но не опровергаете мои аргументы ... чего я и жду с нетерпением ...

14/05/08 17:27  RuslanОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:09Дерево
Если не секрет, как Вам удалось решить этот вопрос?

14/05/08 17:19  jack > Nanazuna    14/05/08 17:09Дерево
вам бы еще п.9.6 прочитать повнимательней. и нотариусу тоже.

14/05/08 17:18  RuslanОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:08Дерево
:) только не обижайтесь, пожалуйста на Ваша позиция: "таким образом следует расчитать такой доход не на конец учетного периода на на день заключения договора", мягко, очень мягко говоря, на мнение молодого представителя фискального органа, получившего установку на проверку: "...любой ценой..."

14/05/08 17:10  vvoОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:02Дерево
Звертаю вашу увагу на те, що згідно з п.9.6.1 Закону про ПДФО фізична особа самостійно веде облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами, окремо від інших доходів і витрат.
Відповідно до п.9.6.2. Закону про ПДФО інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу (випущені одним емітентом ), та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу, з урахуванням норм підпункту 9.6.4 цього пункту.
Якщо у результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими підпунктом 9.6.2 цього пункту, виникає від'ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком (п.9.6.3 Закону про ПДФО).
Тобто фінансовий результат (інвестиційний прибуток/збиток) визначається за кожною операцією з інвестиційними активами. При цьому, фінансовий результат за окремою операцією, на мою думку, виникає тільки у наслідок відчуження інвестиційного активу («...доходом, отриманим платником податку від продажу…» п.9.6.2. Закону про ПДФО).
Згідно з п.9.6.4. Закону про ПДФО якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав), а також протягом наступних 30 календарних днів за днем такого продажу платник податку придбає пакет ідентичних (випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення ) цінних паперів (корпоративних прав), то:
а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;
б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ціни проданого пакета.
Тобто п. 9.6.4 Закону про ПДФО впливає на суму визначення інвестиційного збитку та вартість придбаного пакета.
Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного фонду юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

14/05/08 17:09  SiavioОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:08Дерево
Анастасия, это Вам нотариус рассказал?

14/05/08 17:09  NanazunaОтправить письмо > Siavio    14/05/08 17:04Дерево
интересует налог ... с понятием корп права как то уже разобралась

14/05/08 17:08  NanazunaОтправить письмо > Ruslan    14/05/08 17:01Дерево
ВООБЩЕ отличается, но при заключении сделки у нотариуса по отчуждению движимого (которым является все имущество кроме недвижимого) нужно заплатить налог на доход (таким образом следует расчитать такой доход не на конец учетного периода на на день заключения договора) если вы не согласны ... аргументируйте ... ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ главные слова: сделка + нотариус + покупка корпоративных прав у физ лица

14/05/08 17:04  SiavioОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 17:02Дерево
Разве относятся к теме "налог с физ лица за продажу корпор прав" корпоративные права? Хм... Даже не знаю.

ЗЫ: Кабс лок слева на клавиатуре.

14/05/08 17:02  NanazunaОтправить письмо > Siavio    14/05/08 16:57Дерево
А ЧТО: А что есть корп. права? РАЗВЕ ЄТО ОТНОСИТЬСЯ К ТЕМЕ? В ЗАКОНЕ О ДОХОДАХ ДАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

14/05/08 17:01  RuslanОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:55Дерево
честно говоря - особо дискутировать на эту тему не хочется.
Порядок налогообложения доходов в виде инвестиционной прибыли от осуществления операций с корпоративными правами отличается о порядка налогообложения операций от продажи или обмена "рухомого майна"

14/05/08 16:57  SiavioОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:55Дерево
Что да? :)

14/05/08 16:55  NanazunaОтправить письмо > Siavio    14/05/08 16:52Дерево
ДА

14/05/08 16:55  NanazunaОтправить письмо > Ruslan    14/05/08 16:51Дерево
я же говорю вопрос решили ... просто сама суть закона ШИКАРНА :-)

14/05/08 16:52  SiavioОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:50Дерево
А что есть корп. права?

14/05/08 16:51  RuslanОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:50Дерево
воспользуйтесь советом: 14/05/08 16:05 jack > Nanazuna 14/05/08 15:41

14/05/08 16:50  NanazunaОтправить письмо > Ruslan    14/05/08 16:46Дерево
разьясняю ... из первого сообщения видно что происходит к-п корпор прав сделка оформляется у нотариуса а теперь смотрим ч.2 п.12.5

14/05/08 16:46  RuslanОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:33Дерево
Я, честно говоря, тоже не понял - при чем тут п.12.5.?

14/05/08 16:44  NanazunaОтправить письмо > Siavio    14/05/08 16:39Дерево
смотрела но 12.5 говорит именно о заключении сделки с нотариусом , если бы сделка была без нотариуса тогда п. 9.6.2. а так ... все прикольно ... рухоме майно - все майна кроме нерухомоого ... в понятиях статья 1 ... и привет ! ... мне вообще нравиться эта шикарная мысль законодателя: дохода еще нет, основания для такого дохода тоже, так как договор еще не заключен и не заверен нотариусом, зато налог на этот "запланированный" доход уже залати до сделки

14/05/08 16:39  SiavioОтправить письмо > Nanazuna    14/05/08 16:33Дерево
А зачем Вам 12.5? 9.6.2. лучше смотрите.

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100