RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Виявлені фін операції, що підлягають фінансовому моніторингу


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 [2] >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/05/08 11:36  briz07 > Х З    22/05/08 10:45Дерево
Да откройте перечень признаков и да и сравните со своей операцией! + Обязательно обратите внимание на момент когда считается финансовая операция выполненной. Дальше рассказывать не буду, читайте нормативку...

22/05/08 11:33  briz07 > James1    21/05/08 15:57Дерево

22/05/08 11:19  torgoveu ub > torgoveu ub    22/05/08 11:18Дерево
умніе торговці так и делают сваливают наличку на банк, пусть занимаются

22/05/08 11:18  torgoveu ub > Х З    22/05/08 11:16Дерево
если не в касу то не надо

22/05/08 11:16  Х З > torgoveu ub    22/05/08 10:58Дерево
продавец да.но ведь признака -продажа за нал нету

22/05/08 10:58  torgoveu ub > torgoveu ub    22/05/08 10:57Дерево
а разбить не могли на 4 сделки и растянуть во времени что б под внутренний попал, трудно догадаться что ли

22/05/08 10:57  torgoveu ub > Х З    22/05/08 10:45Дерево
продавец то один

22/05/08 10:45  Х З > InOn    21/05/08 18:08Дерево
наличкой да.
Но я немного неправильно написал-на самом деле покупателей 4 было.
Тоесть ситуация такая:
если торговцу на счет заплатили (200 тис) 4 покупателя (каждый по 50 тис) ЦБ а торговец того же дня перекинул єти деньги доверителю (продавцу)

22/05/08 09:18  torgoveu ub > InOn    21/05/08 18:08Дерево
под обязательній попадает в течении 3-х дней шифруйте и подавайте в ФМ

21/05/08 18:08  InOn > torgoveu ub    21/05/08 17:00Дерево
Имеется в виду, что любая операция имеет право на проверку!!!

К X 3: Деньги вносились на счет торговца наличкой?

21/05/08 17:00  torgoveu ub > InOn    21/05/08 16:58Дерево
ну если пропишите в правилах то конечно
Каждый улавливаеться своими ...

21/05/08 16:58  InOn > Х З    21/05/08 11:31Дерево
Под фин. мониторинг может попадать любая операция сомнительного характера. Если Вас заподозрят в отмывании денег - Вами займется Уполномоченый орган.

21/05/08 16:04  Х З > InOn    21/05/08 12:51Дерево
если торговцу на счет заплатил (200 тис)покупатель ЦБ а торговец того же дня(по пьяни) перекинул єти деньги доверителю (продавцу) то єта операция попадает под обезательный фин мониторинг?вроде ж нет?

21/05/08 16:03  torgoveu ub > James1    21/05/08 15:57Дерево
к сожалению доброта тоже имеет свои границы

21/05/08 15:57  James1 > InOn    21/05/08 12:51Дерево
Дорогие коллеги! Помогите кто-чем может! Если не трудно вышлите правила и программу финмониторинга(другие док.) для КУА. Пожалуйста.E-mail:ubkem@mail.ru

21/05/08 12:51  InOn > Х З    21/05/08 11:31Дерево
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ
МОНІТОРИНГУ
1.Фінансові операції, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу
Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній
валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею:
- переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного)рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритийу фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів
України до переліку офшорних зон;
- купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
- зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з сторін є особа, що має рахунок в банку,зареєстрованому у вищезазначеній країні на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій)визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
- переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою;
- зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
- зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування
грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття;
- відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;
- переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;
- обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
- проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях;
- придбання особою цінних паперів за готівку;
- виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;
- виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі;
- розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард.

2. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією статтею:
1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, зокрема:
а) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання процентів по депозиту, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, або сплату комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотожними вкладами або операціями на поточний момент;
б) наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій за змістом або за строками її проведення;
в) внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб;
г) представлення особою інформації, яку неможливо перевірити;
ґ) неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття;
д) відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
е) регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
є) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном;
ж) настання страхового випадку протягом короткого терміну, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після
укладення страхової угоди;

2) невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зокрема:
а) не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу або використовується для цілей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних
паперів на пред'явника;
б) відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
в) регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту
первинного фінансового моніторингу;
г) зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, визначену статтею 11 Закону Украъни "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана з
наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів;
ґ) істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі;
д) розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;
е) разовий продаж (купівля) особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою;
3) виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу,
передбачених цим Законом, зокрема:
а) регулярне зарахування на рахунок особи (у випадку юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю) коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї або більшої частини суми протягом одного операційного дня або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента;
б) передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.21/05/08 12:42  torgoveu ub > Х З    21/05/08 11:31Дерево
чит Ст11 и Ст12 ЗУ про отмывание денег

21/05/08 11:31  Х З   Дерево
що це за операції? це всі операції?

Страницы: << 1 [2] >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100