RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

полномочия коллегиального исполнительного органа - дирекции в ООО


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/02/12 12:36  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Sudana    17/02/12 10:58Дерево

17/02/12 10:58  SudanaОтправить письмо > Елена юрк    11/06/08 17:23Дерево
А можно и мне кусок заветного Устава?)) Спасибо заранее.

5/10/11 18:20  LANA1Отправить письмо > repivmas    27/05/08 11:11Дерево
Добрый день! А можно мне пож-та кусок статута ООО с Дирекцией? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА

12/06/08 00:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Коляныч    12/06/08 00:13Дерево
А сбоку возле Елена юрк значок - конвертик видите? (с)
съэкономьте время человеку, который оказывает Вам услугу

12/06/08 00:13  Коляныч > Елена юрк    11/06/08 17:23Дерево
А сбоку возле Коляныч значок - конвертик видите?

11/06/08 17:23  Елена юркОтправить письмо > Коляныч    8/06/08 11:03Дерево
можно, дайте адрес

8/06/08 11:03  Коляныч > Елена юрк    27/05/08 11:13Дерево
А можно мне выслать?

27/05/08 11:13  Елена юркОтправить письмо > repivmas    27/05/08 11:11Дерево
спасибо

27/05/08 11:11  repivmas > Елена юрк    27/05/08 10:40Дерево
отправляю Вам на почту - кусок статута с Дирекцией

27/05/08 11:03  Елена юркОтправить письмо > Dunkel    27/05/08 10:49Дерево
ничего не смущает в вопросе,
в Уставе пишу:
"Виконавчим органом ТОВАРИСТВА, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція, яку очолює Генеральний директор.
Дирекція вирішує усі питання діяльності ТОВАРИСТВА, крім тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Дирекції.
Дирекція підзвітна Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень.
Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників.
Генеральний директор ТОВАРИСТВА:
• Діє без доручення від імені ТОВАРИСТВА, представляє його в інших підприємствах, організа-ціях та установах, виступає від імені ТОВАРИСТВА в державних, а також судових органах;
• Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;
• Приймає та звільняє працівників;
• Вчиняє юридичні дії від імені ТОВАРИСТВА, дає доручення, відкриває та використовує рахун-ки ТОВАРИСТВА в установах банків;
• Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, організовує та перевіряє їхнє вико-нання;
• Затверджує структуру і штатний розклад ТОВАРИСТВА, обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства;
• Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в ТОВАРИСТВІ, разом з головним бухгалтером готує балансовий звіт про підсумки діяльності ТОВАРИСТВА за попередній рік та подає його на затвердження Загальних зборів Учасників;
• Вирішує інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами Учасників.
Дирекція ТОВАРИСТВА зобов’язана діяти в інтересах ТОВАРИСТВА, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень".
Как описать полномочия ген. директора и членов дирекции?

27/05/08 10:50  Dunkel > Dunkel    27/05/08 10:49Дерево
"профойл" - ERROR
читать - "профайл"

27/05/08 10:49  Dunkel > Елена юрк    27/05/08 10:40Дерево
Даже сложно понять, ЧТО Вас (учитывая профойл!) может смущать в этом вопросе...
Если есть некая совокупность полномочий, которая может быть отнесена к полномочиям именно исполнительного органа, то ее, имхо, надо продуманно "перебрать" с точки зрения: какие вопросы важно( удобно, целесообразно) решать коллегиально (т.е на заседаниях Дирекции), а какие - единолично (т.е. непосредственно Генеральным директором)

27/05/08 10:49  Елена юркОтправить письмо > Елена юрк    27/05/08 10:40Дерево
вопрос очень актуален, плз,

27/05/08 10:40  Елена юркОтправить письмо   Дерево
очень нужна формулировка в Устав ООО полномочий коллегиального органа - дирекции во главе с ген.дир

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100