RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

арендная плата для религиозных организаций


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
23/07/08 20:28  xagОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/08 19:36Дерево
Спасибо Олюня за дополнение :))))

23/07/08 19:36  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/08 19:24Дерево

23/07/08 19:24  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/08 19:12Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою)

23/07/08 19:12  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/07/08 19:10Дерево

23/07/08 19:10  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > xag    23/07/08 18:54Дерево
до марта 2005 года религиозные организации были освобождены от арендной платы за пользование земельными участками, то вот уже полтора года, как они обязаны уплачивать налоги за аренду земли в размере 1% от ее стоимости (с) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

+ Новокаховский горисполком обещает установить нулевую ставку арендной платы на землю для религиозных общин [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

23/07/08 19:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > xag    23/07/08 18:54Дерево

23/07/08 18:54  xagОтправить письмо > xag    23/07/08 18:30Дерево
Вот нашел в Инфодиске

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

06.03.2008 N 2037/6/15-0716


Щодо зміни умов договору оренди землі


Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
плати за землю та в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Земельні відносини в Україні регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Земельним кодексом України ( 2768-14 ) (далі -
Кодекс), а справляння плати за землю здійснюється відповідно до
Закону України від 03.07.92 р. N 2535-XII ( 2535-12 ) "Про плату
за землю" (зі змінами та доповненнями, далі - Закон N 2535-XII),
яким встановлено ставки земельного податку, порядок його
обчислення і сплати, а також пільги щодо оподаткування землі.

Відповідно до вимог Кодексу ( 2768-14 ) земельні ділянки
можуть надаватись у власність, постійне користування та на умовах
оренди. При цьому право постійного користування земельною ділянкою
із земель державної та комунальної власності набувають лише
підприємства, установи та організації, що належать до державної та
комунальної власності, а також громадські організації інвалідів
України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації
(ст. 92 Кодексу).

Згідно зі ст. 5 Закону N 2535-XII ( 2535-12 ) об'єктом плати
за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка
перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах
оренди, а суб'єктом цієї плати (платником) - власник земельної
ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, у тому числі
орендар.

Статтею 2 Закону N 2535-XII ( 2535-12 ) встановлено, що
використання землі в Україні є платним і плата за землю
справляється у вигляді земельного податку або орендної плати.
Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та
землекористувачі, крім орендарів та інвесторів - учасників угоди
про розподіл продукції, сплачують земельний податок. За земельні
ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.

Законом N 2535-XII ( 2535-12 ) (п. 5 частини першої ст. 12)
визначено, що від земельного податку звільняються зареєстровані
релігійні та благодійні організації (власники земельних ділянок та
землекористувачі, крім орендарів), що не займаються
підприємницькою діяльністю.

Підставою для нарахування земельного податку є дані
державного земельного кадастру, а орендної плати за земельну
ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності, -
договір оренди земельної ділянки (ст. 13 Закону N 2535-XII
( 2535-12 ).

Відповідно до ст. 93 Кодексу ( 2768-14 ) право оренди
земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне
володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві
для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення
договору оренди і його державної реєстрації (ст. 125 Кодексу
( 2768-14 ).

Статтею 13 Закону N 161-XIV ( 161-14 ) встановлено, що
договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець
зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у
володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.

Як встановлено ст. 15 Закону N 161-XIV ( 161-14 ), однією із
істотних умов договору оренди землі є орендна плата із зазначенням
її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення
і перегляду та відповідальності за її несплату.

Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI ( 107-17 ) "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) внесено зміни до
ст. 21 Закону N 161-XIV ( 161-14 ) в частині встановлення
розміру орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності.

Типовим договором оренди землі (п. 13), затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. N 220
( 220-2004-п ) (зі змінами та доповненнями), встановлено, що
розмір орендної плати переглядається, зокрема, у разі зміни
розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, та в інших
випадках, передбачених законом.

Відповідно до ст. 30 Закону N 161-XIV ( 161-14 ) зміна умов
договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У
разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір
вирішується в судовому порядку.

Заступник Голови С.Чекашкін


23/07/08 18:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Луи    8/06/08 23:22Дерево

23/07/08 18:30  xagОтправить письмо > Луи    8/06/08 23:22Дерево
Ой извините сразу не увидел что речь идет о арендной плате.

8/06/08 23:22  ЛуиОтправить письмо > xag    8/06/08 22:12Дерево
Большое спасибо, хотела только уточнить: ст.12 Закона освобождает от земельного налога.Приравнивается ли к нему в этой статье освобождение от арендной платы?

8/06/08 22:12  xagОтправить письмо > Луи    8/06/08 22:01Дерево

8/06/08 22:01  ЛуиОтправить письмо   Дерево
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли льготы по арендной плате за землю для религиозных организаций?Если да, то пож-та, ссылку на НПА.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100