RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бухгалтерские посиделки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Перереєстрація в податковій


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
29/03/02 09:22  Женя > Олена    28/03/02 12:28Дерево
8.8. Зняття з обліку платника податків - юридичної особи в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) здійснюється в такому порядку:
8.8.1. Платник податку подає до органів державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням у 20-денний термін від дня зміни місцезнаходження:

заяву за формою N 9 (додаток 9) ОПП;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал довідки за формою N 4 ОПП, отриманої за місцем взяття на облік.

8.8.2. Платник податку, крім військової частини, подає до органів державної податкової служби за новим місцезнаходженням у 20-денний термін від дня зміни місцезнаходження:
(абзац перший підпункту 8.8.2 із змінами,
љвнесеними згідно з наказом Державної податкової
љадміністрації України від 05.07.2000 р. N 361)

заяву за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП для фізичних осіб) з поміткою "перереєстрація", із заповненням пункту 4;

копію свідоцтва про державну реєстрацію, а також завірені в нотаріальному порядку копії установчих документів, що зазнали змін, з відміткою органу, що здійснив їх державну реєстрацію.

(абзац третій підпункту 8.8.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
љДержавної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. N 195)

У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний термін з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.

(підпункт 8.8.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
љДержавної податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. N 361)

8.8.3. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням на підставі реєстраційної картки органу державної реєстрації перевіряє достовірність даних заяви платника податків та надсилає у двох примірниках повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 11), в якому зазначає назви органів державної податкової служби за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням.

8.8.4. Після надходження повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП та подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до:љ

закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року;

закінчення поточного бюджетного року, якщо припинення сплати визначених законодавством України податків та платежів за попереднім місцезнаходженням призведе до значного зменшення дохідної частини бюджету територіальної громади;

закінчення перевірки, якщо до подання платником податків заяви про зняття з обліку перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення;

повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав на дату подачі заяви про зняття з обліку.

До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і звітує за попереднім місцезнаходженням.

(абзаци перший і другий підпункту 8.8.4 замінено абзацами
љпершим - шостим згідно з наказом Державної податкової
љадміністрації України від 14.05.2001 р. N 195)

Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. N 11-ОПП посадовою особою підрозділу обліку платників податків робиться запис.

Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді та довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку.

Один заповнений примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП разом з обліковою справою за весь період існування платника податків (реєстраційною та звітною частиною), електронною копією особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків та копією акта останньої документальної перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік платників, у 5-денний термін надсилають органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

В органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням зберігаються такі документи:

заява за ф. N 9-ОПП;

копія супровідного листа;

повідомлення за ф. N 11-ОПП.

Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та використання в роботі до підрозділів з питань оподаткування, а також виключають знятих з обліку із загальної кількості платників податків.

(пункт 8.8.4 в редакції наказу Державної податкової
љадміністрації України від 05.07.2000 р. N 361)

8.8.5. На підставі заяви за ф. N 1-ОПП (ф. N 5-ОПП) та облікової справи орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП).

(підпункт 8.8.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
љДержавної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. N 195)

8.8.6. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. N 4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії.

28/03/02 12:28  Олена   Дерево
Наше підприємство проходить перереєстрацію в іншу податкову інспекцію у зв'язку зі зміною місцезнаходження (зміна юридичної адреси). Податкова старого району вимагає повної документальної перевірки, інакше не віддадуть справу в нову податкову. В жодному нормативному документі не знайшла такої вимоги. Допоможіть :-)))

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100