RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

идентификация клиента


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/09/10 11:41  torgoveu ubОтправить письмо > !Бусинка    3/09/10 10:00Дерево
не ну то понятно. важно что бі ети вопросі кто-то фильтровал для начала

3/09/10 10:00  !Бусинка > torgoveu ub    1/09/10 11:24Дерево
считаю что это правильный ход,так как вся инфо по преступникам хранится только в милиции по другому их не вычислишь

3/09/10 09:24  ДушенькаОтправить письмо > torgoveu ub    2/09/10 17:25Дерево
А представляете: хочешь кому-то жизнь подпортить - кляузу быренько, что мол не похож он в паспорте на фото или непонятно откуда у него карманы забитые чем-то или "неадекватненько смотрел, взгляд бегающий". А мне еще нравится "при спробі здійснення операції" - єто вообще капец:дверь открыл к торговцу - уже спроба осуществления сделки....... просто нет слов

2/09/10 17:25  torgoveu ubОтправить письмо > alex_ti    2/09/10 17:14Дерево
ага, маски шоу

2/09/10 17:14  alex_tiОтправить письмо > torgoveu ub    2/09/10 16:22Дерево
представляю себе лицо служивого из МВД которому пришел такой запрос))

2/09/10 16:24  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    2/09/10 16:22Дерево
а не можна было тупо сделать отдел на Беларусской, и типа туда запрос а он уже дергает всех и вся, не надо же напрямую какдому. ну нет слов

2/09/10 16:22  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    2/09/10 16:21Дерево
я представляю реакцию госорганов, при чем не не разделили какую инфу у кого спрашивать:)

2/09/10 16:21  torgoveu ubОтправить письмо > alex_ti    2/09/10 15:50Дерево
запросто причем с 28.08

2/09/10 15:50  alex_tiОтправить письмо > torgoveu ub    1/09/10 17:22Дерево
то есть, мы теперь им тоже запросы строчить можем, да будет весело

1/09/10 17:22  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    1/09/10 11:24Дерево
ето же такое месиво начнеться

1/09/10 11:24  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    1/09/10 09:57Дерево
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2010 р. N 746
Київ

Про затвердження Порядку надання
державними органами на запит суб'єкта
первинного фінансового моніторингу інформації
про ідентифікацію клієнта


Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок надання державними органами на запит
суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про
ідентифікацію клієнта, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 746

ПОРЯДОК
надання державними органами
на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу
інформації про ідентифікацію клієнта


1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами
на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації
про ідентифікацію клієнта.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму"( 249-15 ).

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті
наданої інформації про ідентифікацію клієнта суб'єкт первинного
фінансового моніторингу вживає заходів для перевірки та уточнення
такої інформації. При цьому він має право звернутися до державних
органів із запитом для отримання необхідної інформації.

4. Державними органами, які надають суб'єкту первинного
фінансового моніторингу, який до них звернувся, інформацію про
ідентифікацію клієнта, є Держкомпідприємництво, ДПА та органи
внутрішніх справ (далі - державні органи).

5. Запит надсилається суб'єктом первинного фінансового
моніторингу за місцезнаходженням відповідних державних органів у
письмовій формі, підписується керівником суб'єкта або особою, яка
його заміщує, та скріплюється печаткою суб'єкта первинного
фінансового моніторингу. Запит може надсилатися також в
електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання
інформації визначаються Держкомпідприємництвом, ДПА та
Міністерством внутрішніх справ відповідно до вимог законодавства
щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

6. У запиті зазначаються підстави для надання державними
органами інформації про ідентифікацію клієнта, її перелік та мета
використання такої інформації. До запиту додається копія
повідомлення про присвоєння облікового ідентифікатора суб'єкта
первинного фінансового моніторингу (комбінація з літер латинського
алфавіту та цифр, які присвоюються Держфінмоніторингом у разі
взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу).

У запиті щодо ідентифікації фізичної особи - резидента
обов'язково зазначються ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я та
по батькові, дата народження та місце проживання фізичної особи.

7. Державні органи протягом десяти робочих днів надають
суб'єктові первинного фінансового моніторингу відповідно до
законодавства інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену
частинами одинадцятою і дванадцятою статті 9 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ). Зазначена інформація надається безоплатно.

8. Лист державного органу з інформацією, що надається на
запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу, повинен
містити:

номер та дату запиту суб'єкта первинного фінансового
моніторингу, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб'єктом первинного фінансового
моніторингу, якщо надання такої інформації належить до компетенції
державного органу.

9. Інформація, що надходить суб'єктові первинного фінансового
моніторингу від державних органів про ідентифікацію клієнта, є
інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з
метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму.

10. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу веде реєстр
запитів до державних органів, який повинен містити вихідні
реквізити запиту, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, інформація про яких
запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа
державного органу з інформацією, одержаною у відповідь на запит
суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Державні органи ведуть облік запитів суб'єктів первинного
фінансового моніторингу щодо ідентифікації клієнта в окремому
реєстрі, в якому зазначаються обліковий ідентифікатор суб'єкта
первинного фінансового моніторингу, вхідні реквізити запиту,
інформація про клієнта, вихідні реквізити листа-відповіді.

11. Запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо
ідентифікації клієнта та інформація, що передається державними
органами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з
обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім
Держфінмоніторингу, відповідних суб'єктів державного фінансового
моніторингу та інших державних органів у передбачених законом
випадках.

12. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу забезпечують
зберігання та використання зазначеної інформації відповідно до
вимог законодавства, а також запобігання несанкціонованому доступу
до неї та її поширенню.

13. За порушення вимог щодо зберігання інформації про
ідентифікацію клієнта, що надходить від державних органів, та її
розголошення суб'єкт первинного фінансового моніторингу несе
відповідальність згідно із законом.

1/09/10 09:57  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    1/09/10 09:55Дерево
берем с каждого отпечатки пальцев и фото фейса и в спец ментовскую службу передаем, получаем добро и проводиш операцию

1/09/10 09:55  torgoveu ubОтправить письмо > Donnaleo    31/08/10 18:19Дерево
а що у вас є перелік уже з фотками

31/08/10 18:19  DonnaleoОтправить письмо > torgoveu ub    31/08/10 17:41Дерево
звіряєте фотки з переліком терористів?

31/08/10 17:41  torgoveu ubОтправить письмо > Donnaleo    31/08/10 17:37Дерево
да каждій фейс фотографируем и отпечатки пальцев берем

31/08/10 17:37  DonnaleoОтправить письмо > torgoveu ub    27/08/10 11:18Дерево
Ідентифікуєте вже по новому закону? Підготовку працівників провели чи чекаємо на зміни до нпа ДКЦПФР?

27/08/10 11:25  darling > torgoveu ub    27/08/10 11:18Дерево
"ведь среди признаков ві можете увидеть даже признаки касающиеся контрагентов" - по логике вещей согласна, есть ли норма в старом законе?

27/08/10 11:18  torgoveu ubОтправить письмо > darling    27/08/10 10:18Дерево
ну как операция может идти без инициатора, ві никак их не разделите. понимаете. ведь среди признаков ві можете увидеть даже признаки касающиеся контрагентов. ну как ві можете не глядя в рожицу етому контаргенту провести точнее определить отнесения операции которая подлежит финмону

27/08/10 10:20  darling > darling    27/08/10 10:18Дерево
это о старой редакции закона.

27/08/10 10:18  darling > torgoveu ub    26/08/10 17:34Дерево
Но, я так себе понимаю, что сначала нужно увидеть в будущем договоре финоперацию, которая подлежит мониторингу, а потом принимать решение идентифицировать контрагента, если операция попадает. А по какому признаку я должна была бы отнести к фин мониторингу прямую сделку купли-продажи цб за безнал с украинским резидентом? И почему я должна была бы его в таком случае идентифицировать? На каком основании?

26/08/10 17:34  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    26/08/10 17:34Дерево
какая разница будущее не будущее

26/08/10 17:34  torgoveu ubОтправить письмо > darling    26/08/10 17:08Дерево
а. так дело в том я просто не понимаю как можна проанализировать и прощитать риски отмывания без идентификации. вы ж понимаете приходит комисар и говрит а вы идентифицировали вы такие - да и под финмон не попала, а он такой а докажите, а вы такие ап.. и он вам впаяет по полной, ведь не чем докажете

26/08/10 17:08  darling > torgoveu ub    26/08/10 16:40Дерево
Если говорить о будущем - то анкета обязательна, это безусловно. Но меня волнуют прошлые года, в которых она либо была, либо нет. И тогда вопрос должна ли она была быть становится под другим углом. Если не о подстраховочных вариантах говорить, а о прямых нормах, вот я их и ищу.

26/08/10 16:40  torgoveu ubОтправить письмо > darling    26/08/10 15:16Дерево
вы глубоко копнули а то что на поверхности лежит не видите. для того что бы доказать тем же комиссарам что к вам приходил НЕ ТЕРОРИСТ и НЕ физ лицо с иностранным озабоченным фейсом и что у него нет ни малейшей связи с офшорами то не помешает манюсенькая такая анкетка.

26/08/10 15:16  darling > 111ю    26/08/10 10:48Дерево
Cпасибо за ответ. Смотрю вот. "фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів; " ст.1, п.1, пп.5 ЗУ Про финуслуги. Разве можно сюда отнести дилерскую деятельность, которая осуществляется в своих интересах, а не третьих лиц? Я именно из этих соображений также разделяю клиент-контрагент.

26/08/10 15:09  darling > torgoveu ub    26/08/10 10:17Дерево
"Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу. " ст 6 ЗУ старая редакция. В комиссии говорят, что по старому ЗУ про финмон нужно было идентифицировать только по ст. 6 в случае, если подлежит обязательному финмону.

26/08/10 10:48  111ю > darlind    25/08/10 15:55Дерево
Посмотрите Ст.18 ЗУ «О фин услугах и государственном регулирование рынков ФП» [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
п. 6 решения ДКЦПФР №538 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
и (в данном случае) клиент = контрагент. Я сразу думала, что это разные вещи, но торговля ценными бумагами –это финуслуга, в договоре вы указываете № лицензии. вроде как друг другу услугу оказываете, т.е. являетесь друг для друга клиентами. Не согласны с тем что, я написала, докажите обратное.

26/08/10 10:17  torgoveu ubОтправить письмо > darling    25/08/10 14:37Дерево
нужно. читай старый закон. найдеш противоречие выложи сюда

26/08/10 09:30  _Натали_Отправить письмо > darlind    25/08/10 15:55Дерево
по торговцу не подскажу - не мой профиль

25/08/10 15:55  darlind > _Натали_    25/08/10 15:29Дерево
Торговец цб. В подзаконных на нигде не вижу такого требования.

25/08/10 15:29  _Натали_Отправить письмо > darling    25/08/10 14:37Дерево
в зависимости от конкретного вида деятельности. подзаконные нормативные акты, которыми регламентируются совершение проф деятельности

25/08/10 14:37  darling > bushido    6/08/08 10:11Дерево
А нужно ли было раньше (до вступления в силу новой редакции ЗУ по фин мону) требовать с контрагента пакет по идентификации, если сделка не является фин операцией, подлежащей обязательному финансовому мониторингу? Какой закон этого требует от юрлица вообще и от проф участинка фондового рынка?

23/08/08 00:59  Alex_Weber > Medeah    6/08/08 09:45Дерево
А в чём собственно вопрос???

18/08/08 14:57  17777 > бздыннь    6/08/08 10:17Дерево
он должен установить фактичного выгодоодержувача... которым является компания 2 если у нее есть засновныки физ лица 10% или те которые "мають істотний вплив" нада их тоже идентифицировать- собрать копии паспортов кодов

6/08/08 10:17  бздыннь > Medeah    6/08/08 09:45Дерево
должны идентифицировать обе компании. на основании предоставленных оригиналов документов либо надлежащим образом заверенных копий, то есть св-во о гос регистрации, устав, протокол и приказ по руководителю, паспорт, код руководителя, справка из банка, лицензии

6/08/08 10:11  bushidoОтправить письмо > Medeah    6/08/08 09:45Дерево
делать он должен это обязательно
требования Закона, + требования по фин мониторингу

6/08/08 09:45  Medeah   Дерево
Торговец заключает договор купли-продажи ЦБ с компанией, действующей по договору комиссии или договору поручения.
На основании чего торговец должен идентифицировать и одну, и другую компанию? и должен ли делать это вообще?
спасибо

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100