ЛIГА.net
Форумы :: Земля и Недвижимость :: Поштова адреса
Сообщение:
Ваше имя:
EMail:

 
1/10/09 17:53  Каскад
>
ОляТ 28/09/09 16:04
так каким нормативным документом регулируется присвоение адресов ? ДБН ,СНиП ? или только решения горисполкома ?
30/09/09 18:01  Істинка
>
NotGuilty 26/09/09 00:32
эх! Где Вы были год назад с этим документом!:)))) Как же я его искала!:)))))) А если серьезно, спасибо, очень нужный и полезный документик.
28/09/09 16:04  ОляТ
>
NotGuilty 26/09/09 00:32
И еще раз - спасибо.
28/09/09 16:03  ОляТ
>
NotGuilty 26/09/09 00:32
Спасибо большое за помощь, дорогой NotGuilty :))
26/09/09 00:32  NotGuilty
>
ОляТ 25/09/09 17:21
в нете его текста нет поэтому вікладіваю с закромов)))


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Р І Ш Е Н Н Я

N 999 від 10.06.70


Про заходи по впорядкуванню єдиних вказівних
знаків на будинках і спорудах у м. Києві


З метою впорядкування єдиних вказівних знаків на будинках і
спорудах, для поліпшення орієнтування знаходження вулиць, будинків
і підприємств, а також відповідних інженерних комунікацій в м.
Києві виконавчий комітет Київської міської Ради народних депутатів
П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити зразки будинкових та вказівних знаків і Правила
їх виготовлення та розміщення на будинках і спорудах у м. Києві
(додаток 1) і ввести їх в дію з 15 червня 1970 р.

6. Інституту "Київпроект" та КиївЗНДІЕП при проектуванні
нових житлових масивів передбачити на Генеральних планах
присвоєння поштових номерів для всіх будівель, споруд та жилих
будинків, що заплановані для будівництва на масиві.
_______________
Інші пункти рішення не наводяться як такі, що не містять
норм, які підлягають включенню до збірника.

Додаток 1
до рішення виконкому
Київської міської Ради
народних депутатів
від 10.06.70 р. N 999

ПРАВИЛА
ВИГОТОВЛЕННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ВКАЗІВНИХ ЗНАКІВ
НА БУДИНКАХ У М. КИЄВІ

1. Загальні положення

1. Ці Правила вводяться для полегшення знаходження поштових
адрес та обладнань інженерних мереж.

2. Правилами встановлюються єдина форма виготовлення
вказівних знаків і порядок їх розміщення на будинках і спорудах
міста.

3. Чинність цих Правил розповсюджується на всі установи,
організації і підприємства, які мають на своєму балансі будинки та
споруди на території м. Києва, незалежно від їх призначення, а
також на громадян, які володіють будинками та спорудами на правах
особистої власності.

4. На жилих будинках та спорудах міста розміщуються такі
вказівні знаки згідно з затвердженими зразками:
будинковий ліхтар;
покажчик номерів під'їздів та квартир;
покажчик належності будинку;
покажчик адреси проживання двірника;
покажчик прізвищ квартиронаймачів;
прапоротримач;
покажчик назви вулиці;
пам'ятна і меморіальна дошки;
покажчик колодязів газопровідної мережі та їх обладнань;
покажчик колодязів водопровідної мережі та їх обладнань;
покажчик розташування підземного електрокабелю;
нівелірні знаки, марки та стінові репери;
покажчик грунтових геодезичних знаків.

5. Відповідальність за установку вказівних знаків, правильне
їх розміщення і утримання на будинках та спорудах несуть:
житлово-експлуатаційні контори місцевих Рад народних
депутатів, відомств, організацій, підприємств та правління
житлових кооперативів - за:
будинкові ліхтарі;
покажчики номерів під'їздів та квартир;
покажчики належності будинку;
покажчики адреси проживання двірника;
покажчики прізвищ квартиронаймачів;
прапоротримачі;
володарі будинків на правах особистої власності - за:
будинкові ліхтарі;
прапоротримачі;
спеціалізоване експлуатаційне управління шляхового
господарства - за:
покажчики назв вулиць;
управління культури - за:
пам'ятні та меморіальні дошки;
управління газового господарства - за:
покажчики колодязів газопровідної мережі та їх обладнань;
виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства - за:
покажчики колодязів водопровідної мережі та їх обладнань;
управління київських міських електричних мереж "Київенерго" -
за:
покажчики розташування підземного електрокабелю;
управління в справах будівництва та архітектури - за:
нівелірні знаки, марки та стінові репери;
покажчики грунтових геодезичних знаків.

6. Організації, які встановлюють вказані знаки, зобов'язані
зробити запис у паспорті будинку про їх установку, після чого
житлово-експлуатаційні організації ведуть нагляд за їх
збереженням.

7. На будинках і спорудах, що є пам'ятниками архітектури,
розміщення вказівних знаків погоджується з інспекцією по охороні
пам'ятників управління в справах будівництва та архітектури.

8. На новозбудованих та закінчених ремонтом будинках усі
вказівні знаки повинні бути встановлені у місячний строк з моменту
прийняття їх в експлуатацію. В разі зміни назви вулиць, провулків,
проїздів і номерів будинків всі будинкові та вказівні знаки
повинні бути замінені на нові не пізніше 2 місяців з моменту
виходу рішення про перейменування.

9. Всі будинкові та вказівні знаки повинні бути розміщені на
фасадах будинків відповідно до цих Правил і утримуватися постійно
в чистоті та технічно справному стані. Щороку у квітні повинна
проводитись інвентаризація всіх будинкових та вказівних знаків і
приведення їх у належний стан.

10. Начальники житлово-експлуатаційних органів всіх установ,
підприємств, організацій, які мають на своєму балансі будинки та
споруди, при розбиранні чи знесенні їх повинні зняти всі будинкові
та вказівні знаки для застосування їх у майбутньому.

2. Порядок розміщення будинкових та вказівних знаків

11. Будинковий ліхтар повинен установлюватися на кожному
будинку, садибі, підприємстві, а при вільній забудові - на кожному
відокремленому будинку, який має окрему поштову адресу.
На будинковому ліхтарі розміщується під електричною лампочкою
назва вулиці, нижче номер будинку, а на ліхтарях домовласників -
під номером будинку прізвище та ініціали власника.
Розмір ліхтаря 40 х 60 см, на білому фоні; літери та цифри
чорні, окантовка сіра.
Будинковий ліхтар розміщується на фасадній стіні будинку, яка
виходить на вулицю, з правого боку, якщо дивитися на будинок з
вулиці.
При наявності в будинках арочного проїзду будинковий ліхтар
розміщується з його правого боку.
Якщо будинок, споруда, територія підприємства чи садиба мають
поштовий номер та огороджені капітальним парканом, будинковий
ліхтар розміщується біля воріт, з правого боку.
На будинках, що розташовані в глибині кварталу, будинкові
ліхтарі розміщуються на фасадній стіні будинку, що виходить на
внутрішньоквартальний проїзд.
Якщо довжина будинку більше 60 м, встановлюються два ліхтарі,
по краях будинку.
При більшій довжині на кожні 50 м довжини будинку
встановлюється додатково один ліхтар.
На будинках, де розміщується покажчик назви вулиці,
будинковий ліхтар розміщується на протилежному боці будинку,
вздовж магістральної вулиці.
Будинкові ліхтарі та покажчики назви вулиці встановлюються на
висоті 2,8 м.
Залежно від оформлення фасаду допускаються відхилення:
мінімальна висота - 2,5 м; максимальна - 3,5 м від рівня
відмостки.
Від рогу будинку, проїзду або воріт знаки розміщуються на
відстані 25 - 30 см.

12. Покажчик номерів під'їзду та квартир: розмір 9 х 29 см;
літери та цифри чорні на жовтому фоні. Розміщується він над входом
до сходової клітки, там, де дозволяє архітектурне рішення входу,
на однаковому місці біля кожного входу.

13. Покажчик належності будинку повинен бути розміром 17 х 29
см; літери чорні, фон жовтий.
Розміщується з лівого боку першого під'їзду, на висоті 1,8 -
2,2 м від рівня відмостки; на ньому вказуються належність будинку
до житлово-експлуатаційної контори, організації, підприємства,
установи, номери телефонів пожежної команди, швидкої медичної
допомоги, аварійних служб газу, опалення і номер поштового
відділення.

14. Покажчик адреси проживання двірника розміром 17 х 29 см,
фон зелений, літери та цифри білі. Розміщується з лівого боку
першого під'їзду будинку, на висоті 1,8 - 2,2 м від рівня
відмостки.

15. Покажчик прізвищ квартиронаймачів має бути розміром 40 х
60 см. На ньому вказуються номери квартир, прізвище та ініціали
квартиронаймачів, які написані на білому фоні чорними літерами.
Розміщується в кожній сходовій клітці на першому поверсі, в
освітленому місці.

16. Прапоротримач дворіжковий розміщується на лівому боці
фасаду кожного будинку, який виходить на вулицю, посередині
наріжного простінка.
При довжині фасаду до 60 м встановлюється один прапоротримач;
при більшій довжині - встановлюються додаткові прапоротримачі на
відстані 35 - 40 м один від одного, на однаковій висоті,
зберігаючи симетрію їх розміщення.
Якщо в будинку є арочний проїзд, в'їзд в капітальному паркані
підприємства чи садиби, прапоротримачі розміщуються з їх лівого
боку.
По фасадах малоповерхових жилих будинків прапоротримачі
розміщуються залежно від архітектурних особливостей фасаду.
По основних магістралях міста прапоротримачі розміщуються на
однаковому рівні, на всіх будинках вулиці.

17. Покажчик назви вулиці повинен бути розміром 14 х 58 см,
літери білі на синьому фоні, встановлюється на розі будинку, який
виходить на перехрестя вулиць.
Покажчики назв вулиць на розі будинку повинні бути
встановлені на однаковому рівні.

18. Пам'ятна дошка встановлюється на вулицях та площах міста
для пояснення назви вулиці або площі.
Текст і форма дошки затверджуються рішенням виконкому
міськради. При довжині вулиці до 1 км встановлюються дві дошки:
одна з початку вулиці на будинку з номером 2; друга - в кінці
вулиці на будинку з найбільшим непарним номером.
Якщо довжина вулиці 2 км та більше, кількість пам'ятних дощок
збільшується - одна дошка на 1 км. Додаткові дошки встановлюються
на перехресті двох вулиць. Встановлення дощок на площах
визначається залежно від характеру забудови площі.
Меморіальні дошки встановлюються на будинках лише за рішенням
міськвиконкому, з затвердженими текстом та формою.
Пам'ятні та меморіальні дошки встановлюються, як правило, на
висоті 2 - 2,5 м від рівня відмостки, на видному місці.
Місце установки пам'ятної і меморіальної дощок повинно бути
погоджене з районним архітектором.

19. Покажчик колодязів газопровідної мережі та їх обладнань
розміщується на фасадах будинків та споруд на висоті 1,8 - 2,2 м
від рівня відмостки, проти або поблизу колодязів та обладнань
газопроводів, не нижче 25 см від рогу будинку. Покажчик повинен
бути розміром 12 х 16 см, металевий, з жовтим фоном. Стрілки,
цифри і літери пишуться:
для високого тиску - чорною фарбою;
для середнього тиску - червоною фарбою;
для низького тиску - синьою фарбою.
Умовні позначення:
ГК - газовий колодязь і його номер;
КТ - контрольна трубка;
КП - контрольний провідник.
Цифри біля стрілок показують віддаль в метрах від місця
установки покажчика до колодязя або обладнання.

20. Покажчик колодязів водопровідної мережі та їх обладнань.
Покажчик для колодязів з пожежними гідрантами - червоний, з
засувкою, яка відключає подачу води в будинок, - блакитний. Цифри
і стрілки на покажчиках білі.
Покажчик розміром 12 х 16 см розміщується на фасадах
будинків, поблизу або напроти колодязів, на висоті 1,8 - 2,2 м від
рівня відмостки та не ближче 25 см від рогу будинку.
Цифри біля стрілок показують віддаль в метрах від місця
установки покажчика до колодязя.

21. Покажчик розташування підземного електрокабелю.
Металевий, розміром 12 х 16 см, на синьому фоні; цифри та
стрілки білі. Встановлюється на фасадах будинків на висоті 1,8 -
2,2 м від рівня відмостки та не ближче 25 см від рогу будинку.
Цифри означають: чисельник - відстань від будинку до кабелю в
метрах; знаменник - заглиблення кабелю в сантиметрах.

22. Нівелірні знаки, стінові репери та марки розміщуються на
території міста згідно з геодезичним проектом розвитку опорної
мережі. Знаки закладаються в цоколі або стіні фасаду будинку, не
ближче 25 см від рогу будинку та на висоті від поверхні відмостки:
стінні репери - 0,3 - 0,6 м;
марки точного нівелірування - до 2,0 м.
Площини дисків нівелірних знаків закладаються врівень зі
стіною. Виступати може лише "прилив" з центром знака.

23. Покажчик грунтових геодезичних знаків зеленого кольору з
білими цифрами, літерами та стрілками, розміром 12 х 16 см.
Розміщується на фасадах будинків, поблизу або напроти грунтового
знака, на висоті 1,8 - 2,2 м від рівня відмостки та не ближче 25
см від рогу будинку.

3. Порядок нумерації будинків квартир

24. Нумерація будинків:
номер будинку надається за рішенням виконкому райради після
затвердження акта прийомки будинку в експлуатацію;
нумерація будинків, розташованих на вулицях радіального
напряму, повинна проводитись у напрямі від центру міста до
периферії;
нумерація будинків, які розташовані на вулицях кільцевого
напряму, - за годинниковою стрілкою, при орієнтації від центру
міста;
в районах міста з забудовою в глибину кварталу нумеруються
будинки, які виходять на вулицю;
будинкам, розташованим в глибині забудови за будинками, які
виходять на вулицю, надається номер будинку, за яким вони
розташовані, з додатком літерного індексу (а, б, в).
Номери наріжних будинків пишуться через дріб: в чисельнику -
номер по магістральній вулиці, в знаменнику - по другій вулиці.
Коли наріжний будинок виходить лише торцевою стіною на
другорозрядну вулицю, то йому по цій вулиці номер не надається.

25. Нумерація під'їздів та квартир.
Нумерація під'їздів проводиться послідовно, відлік - зліва
направо, орієнтуючись на фасад будинку з виходами під'їздів.
Нумерація квартир в окремих жилих будинках проводиться
послідовно, починаючи з першого під'їзду, зліва - направо, знизу -
вгору. Заміна номерів квартир будинків після комплексного
капітального ремонту проводиться за рішенням райвиконкому.

4. Написання найменування вулиць

26. Написання назви вулиць повинно бути повним, без
скорочення і проводитися відповідно до рішення виконкому
міськради.
Присвоєння назв вулицям та їх зміна проводяться рішенням
виконкому міськради.
Позначення характеру проїздів на будинковому ліхтарі пишеться
повністю (вулиця, площа, провулок і т. п.), на інших покажчиках
дозволяється скорочення, а саме:
вулиця - вул. Велика Підвальна; провулок - пров.
Михайлівський; площа - пл. Л. Толстого; тупик - туп. Тверський, за
винятком слів "проспект", "бульвар", "шосе", "алея".
Порядковий номер однойменних вулиць ставиться на початку
назви і пишеться цифрою.
Всі цифри та літери повинні писатися без розривів, шрифтом
згідно зі зразками.
Найменування вулиць пишеться літерами одного розміру.

Систематизований довідковий посібник "Діючі нормативні акти
Київської міської Ради народних депутатів і її Виконавчого
комітету. 1970 - 1987".


25/09/09 17:21  ОляТ
>
ОляТ 25/09/09 16:09
Хто знає, чим регулюється порядок надання поштової адреси об"єкту нерухомості в м. Києві.
25/09/09 16:30  ОляТ
>
ОляТ 25/09/09 16:09
Хто знає, чим регулюється порядок надання поштової адреси об"єкту нерухомості в м. Києві.
Розумні люди кажуть що Правилами виготовлення і розміщення будинкових та вказівних знаків в м. Києві, затверджених рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 10 червня 1970 р. № 999, яких я не можу знайти.
Споможіть, в кого є, будь-ласка.
25/09/09 16:09  ОляТ
Хто знає, чим регулюється порядок надання поштової адреси об"єкту нерухомості в м. Києві. Розумні люди кажуть що Правилами виготовлення і розміщення будинкових та вказівних знаків в м. Києві, затверджених рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 10 червня 1970 р. № 999, яких я не можу знайти.
Споможіть, в кого є, будь-ласка.

  (1)

  • Главная
  • Новости
  • Бизнес
  • Финансы
  • Курсы валют
  • Форумы
  • ©Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ, 2019