ЛIГА.net
Форумы :: Бизнес-Форум :: освобождение от НДС при импорте
Сообщение:
Ваше имя:
EMail:

 
8/04/10 16:02  Sven
>
tim-r 7/04/10 17:04
Написать можете, конечно. Только, обычно, подобными вещами занимается брокер. Он за это деньги получает.
7/04/10 17:04  tim-r
>
Sven 7/04/10 14:59
Спасибо за ответы Sven / stlady , ваше мнение-стоит ли писать запрос в таможню и налоговую чтобы подстраховаться? код товара 3005909900 вроде все нормально но есть примерно месяц до получения регистрационного свидетельства хочется подготовиться :)
7/04/10 14:59  Sven
>
stlady 7/04/10 14:47
Список не менялся с декабря прошлого года. А позиции с "*" и "**" присутствовали там всегда. Относительно использования, то читаем тот же п. перечня приказа 514-ого: "У разі ввезення товарів для закладів охорони здоров'я за кодами 6210109100, 8419200000, 8419400000, 9013200000, 9018200000, 9027209000, 9030109000 згідно з УКТЗЕД - договір на поставку ввезених виробів медичного призначення закладам охорони здоров'я та належним чином завірена копія ліцензії на право здійснення медичної практики".
7/04/10 14:47  stlady
>
Sven 7/04/10 14:13
Дело в том, что список КМ (№ 1949) изменился, там появились позиции с "*" и "**". Для освобождения от НДС этих товаров требуются дополнительные подтверждения. "*" - для медицинского использования, подтвержденного документально. Т.е. импортеру нужно подтвердить медицинское использование, а не продажу. Поэтому требуют лицензию на медпрактику.
7/04/10 14:13  Sven
>
tim-r 7/04/10 13:49
Письма здесь не при чём. Смотрите, есть определённый алгоритм действий. Он следующий:
Шаг первый: Пп. 5.1.7 Закона об НДС. В нём указано, что от обложения НДС освобождаются операции по поставке на таможенную территорию Украины зарегистрированных и допущенных к использованию в Украине изделий медицинского назначения согласно перечню КМУ.
Шаг второй: ПКМУ от 17.12.2003 г. № 1949. В нём содержится вышеуказанный перечень.
Шаг третий: Приказ ГТСУ от 22.06.2006 г. № 514. В нём содержится перечень документов, который необходимо предъявлять при декларировании льготного товара. Там, п.3 Перечня читаем: ""*" - наявність відповідного маркування на виробах медичного призначення (наявність маркування виробів медичного призначення відповідно до національного стандарту ДСТУ EN 980:2007 "Символи графічні для маркування медичних виробів (EN 980:2003, IDT)", які зареєстровані починаючи з 1 лютого 2008 - дати введення в дію вищезазначеного стандарту". Это и есть ответ на Ваше - "каким документом подтвердждается "* Для медичного використання, що підтверджено документально, мають відповідне маркування".7/04/10 13:49  tim-r
>
Sven 7/04/10 13:26
советовался с брокером, по справке товара вроде все нормально, в налоговой сообщили что основанием является свидетельство о регистрации ИМН но есть ряд писем которые по по разному толкуют "для медицинского использования"
например:
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Л И С Т

06.03.2006 N 31-20020-06-13/4585

Державна митна служба
України


Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної
митної служби України від 21.02.06 N 11/4-Д5/1772 щодо надання
роз'яснення стосовно застосування Імпортерами виробів медичного
призначення для закладів охорони здоров'я пільгового режиму
оподаткування податком на додану вартість, і повідомляє.

Відповідно до підпункту 5.1.7 пункту 5,1 статті 5 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) від
оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з
поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та
допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів
медичного призначення за переліком, що щорічно визначається
Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, попереднього
звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік
минулого року. Перелік лікарських засобів та виробів медичного
призначення до поставки яких застосовується пільговий режим
оподаткування затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 17.12.03 N 1949 ( 1949-2003-п ) "Про перелік лікарських
засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких
звільняються від оподаткування податком на додану вартість".

Вказаний режим звільнення цим податком поширюється також на
операції з імпорту вказаних товарів, згідно пункту 5.5 статті 5
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

Ввезення на митну територію України та використання виробів
медичного призначення в медичній практиці дозволяється лише при
наявності дозвільного документа, виданого Державним департаментом
з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів
та виробів медичного призначення, як це визначено у листі
Міністерства охорони здоров'я від 21.07.00 N 1.06/178.

Відповідно до пункту 1.2 спільного наказу Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва й Міністерства
охорони здоров'я "Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з медичної практики" від 16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01,
z0189-01, z0190-01 ), медична практика це діяльність, пов'язана з
комплексом спеціальних заходів спрямованих на сприяння поліпшенню
здоров'я, підвищення і санітарної культури, запобігання
захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з
гострими та хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та
інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

Згідно роз'яснення Державної митної служби України від
19.01.06 N 11/4-15/423-ЕП ( v_423342-06 ), при здійсненні митного
оформлення виробів медичного призначення для закладів охорони
здоров'я, що імпортуються суб'єктами господарської діяльності,
одним із видів яких є медична практика, для підтвердження пільги з
оподаткування ПДВ такі суб'єкти повинні пред'являти митному органу
ліцензію на право здійснення медичної практики та належним чином
її завірену копію.

У разі ввезення на митну територію України виробів медичного
призначення для закладів охорони здоров'я суб'єктами господарської
діяльності посередниками, які в подальшому реалізують їх закладам
охорони здоров'я, на думку Міністерства фінансів України, для
підтвердження пільги з оподаткування ПДВ такі суб'єкти повинні
пред'являти митному органу договір на поставку ввезених виробів
медичного призначення закладам охорони здоров'я та копію ліцензії
на право здійснення цими закладами медичної практики.

Водночас зазнаємо, що відповідно до підпункту 4.4.2. пункту 4
статті 4 цього Закону ( 168/97-ВР ) роз'яснення окремих положень
податкового законодавства надаються контролюючими органами у
порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом
контролюючого органу, до яких Міністерство фінансів України не
належить.

Заступник Міністра В.В.Регурецький
7/04/10 13:26  Sven
>
tim-r 7/04/10 13:23
Нет, не спешите горячиться. Рекомендую обратиться к брокеру. Решение Вашей проблемы можно расписать здесь на форуме вкратце, но краткость не всегда сестра таланта)
7/04/10 13:23  tim-r
>
Sven 7/04/10 10:37
писать запрос таможню и налоговую?
7/04/10 10:37  Sven
>
tim-r 6/04/10 21:11
Попадание либо непопадание под НДС зависит не от правового статуса декларанта, а от того, что указано в в графе 31 деки и согласуется ли оное с перечнем ПКМУ 1949.
7/04/10 10:15  stlady
>
tim-r 24/03/10 12:26
Мы для продажи ввозим товары "без звезд". Те, что с одной звездой, действительно облагаются НДС. Мы "попали" на этот НДС, когда "звезды" появились, раньше их не было.
6/04/10 21:11  tim-r
>
tim-r 24/03/10 12:26
если есть практический опыт прошу помочь
24/03/10 12:26  tim-r
>
stlady 24/03/10 09:33
код товара входит в постанову 1949 с одной звездочкой, будет ли он освобождаться от уплаты НДС если ввозится для дальнейшей реализации через аптеки и частным лицам в розницу. по разному трактуется "* Для медичного використання, що підтверджено документально, мають відповідне маркування".
в справке о товаре сказан:
Преференція по ПДВ - '202' [для лікарських засобів - '002']
Операції з продажу виробів медичного призначення звільняються від ПДВ.
Підставою для звільнення від ПДВ є оригінал Свiдоцтва про державну реєстрацiю або його нотаріальнозасвідчена копія, або підтвердження державної реєстрації виробів медичного призначення виданеМіністерством охорони здоров'я України.
Підприємствам одним з видів діяльності яких є медична практика, додатково необхідно представляти під час митного фоормлення ліцензію на право здійснення медичної практики та її копію, завірену в установленому порядку [див. лист Держмитслужби від 19.01.2005 №11/4-15/423]
"З огляду на вищевикладене, при здiйсненнi митного оформлення зазначених виробiв медичного призначення, що iмпортуються суб'єктами господарської дiяльностi, одним iз видiв яких є медична практика, для пiдтвердження пiльги з оподаткування ПДВ такi суб'єкти повиннi пред'являти митному органу лiцензiю на право здiйснення медичної практики та належним чином її завiрену копiю".
24/03/10 09:33  stlady
>
tim-r 23/03/10 19:16
При заполнении документов для растаможки каждому товару присваивается код УКТЗЕД. Есть Постанова КабМина № 1949 от 17.12.03 г., где представлена таблица товаров по кодам УКТЗЕД, освобожденным от НДС. Не все товары медицинского назначения продаются без НДС. Обратите внимание, что в указанной таблице есть позиции, обозначенные одной или двумя "звездочками", которые освобождаются от НДС при дополнительных условиях: при ввозе бюджетными организациями и при продаже медучреждениям.
23/03/10 19:16  tim-r
подскажите, если товар под таможенным кодом с отметкой (Для медичного користування, що підтверджено документально та мають відповідне маркування) ввозится в Украину из России предприятием не являющимся медицинским учреждением, будет ли он освобождаться от уплаты НДС. Товар ввозится для дальнейшей реализации через аптеки и частным лицам в розницу

каким документом подтвердждается "* Для медичного використання, що підтверджено документально, мають відповідне маркування".

  (1)

  • Главная
  • Новости
  • Бизнес
  • Финансы
  • Курсы валют
  • Форумы
  • ©Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ, 2018